Desteklemelere müracaatlar sürüyor

Desteklemelere müracaatlar sürüyorNEVŞEHİR(MHA) Ürgüp Ziraat Odası Başkanlığından yapılan açıklamada Çiftçilere yönelik desteklemelere yönelik müracaat sürelerine dikkat edilmesi çağrısında bulunuldu.Bu ay içerisinde müracaatı yapılması gereken desteklemeler.Yem Bitkileri Desteği, 2020 yılı ÇKS’si yaptıran (korunga, yonca, fiğ, çavdar yeşil ot, mısır slaj, yulaf yeşil ot, vb. ekilen) ürünler için destekleme başvuru Son başvuru tarihi 15 Aralık günüdür.Buzağı Desteklemeleri, […]

 Desteklemelere müracaatlar sürüyor

14.12.2020 - 11:06

Güncelleme : 10.01.2021 - 2:28

Desteklemelere müracaatlar sürüyor
NEVŞEHİR(MHA) Ürgüp Ziraat Odası Başkanlığından yapılan açıklamada Çiftçilere yönelik desteklemelere yönelik müracaat sürelerine dikkat edilmesi çağrısında bulunuldu.
Bu ay içerisinde müracaatı yapılması gereken desteklemeler.
Yem Bitkileri Desteği, 2020 yılı ÇKS’si yaptıran (korunga, yonca, fiğ, çavdar yeşil ot, mısır slaj, yulaf yeşil ot, vb. ekilen) ürünler için destekleme başvuru Son başvuru tarihi 15 Aralık günüdür.
Buzağı Desteklemeleri, 2020 yılı 1. Dönem Buzağı Desteği alınabilmesi için; 2020 Yılı birinci dönem için son başvuru günü 31/12/2020,
2020 Yılı ikinci dönem için ise 1/4/2021-15/6/2021 tarihleri arasında başvuru yapılacak.
Birinci dönemde başvurusu olan yetiştiriciler, ikinci dönemde tekrar başvuru yapamaz. Süresi geçtikten sonra yapılan tüm başvurular ise geçersizdir. Yapılan başvurular 2020 destekleme yılı için geçerlidir.
Desteklemeden yararlanabilmek için İl, ilçe Tarım ve Orman müdürlüklerine başvuru yapılması gerekiyor.
Yüzde 40 Hibeli Damızlık Düve Alım Desteği Müracaatı Son Gün: 31 Aralık 2020.
Tarımsal Desteklemelere İlişkin 05/11/2020 tarihli ve 3190 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2020 yılında uygulanacak olan tarımsal desteklemelere ilişkin Karar’a dayanılarak hazırlanan “Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliğinin (Tebliğ No:2020/32) (15). maddesi gereğince % 40 Hibeli Damızlık Düve Alım Desteği Müracaatları başlamıştır.
Şartları uygun olan yetiştiriciler 07 Aralık 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasında 24 günlük süre içerisinde işletmelerinin kayıtlı olduğu İlçe Müdürlüklerine başvuru yapabileceklerdir.
Başvuru Şartları: Yetiştiricinin işletmesinin, Kararın yayımı tarihi itibarıyla TÜRKVET’e kayıt edilmiş olması ve işletme kapasitesinin destek talep edilen hayvan sayısı ile uyumlu olması gerekmektedir. İşletme kapasitesinin (ahır büyüklüğünün talep edilen hayvan miktarını karşılayacak düzeyde olması gerekir) destek talep edilen hayvan sayısı ile uyumlu olması gerekmektedir. Bir işletme; kapasitesini 20 başa tamamlayacak şekilde desteklemeden yararlandırılır. Destek miktarı, düve/manda alım bedelinin % 40’ı kadar olup düve/manda başına desteklemeye esas Bakanlıkça belirlenen fiyatın % 40’ından fazla olamaz.
Düveler Düve Yetiştirici Merkezlerinden, Hastalıktan Ari İşletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Damızlık Sığır Yetiştirici Birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştiraklerinden temin edilir. Hayvanlar, Kararın yayımı tarihi itibarıyla TÜRKVET’te kayıtlı ve yurt içinden temin edilmiş olmalıdır.
Başvuru sırasında istenen belgeler: Başvurular, işletme sahibi tarafından dilekçe ile işletmenin kayıtlı olduğu ilçe müdürlüklerine yapılır. Düve alım desteğine gerçek/tüzel kişiler sadece bir işletmesi için başvurabilir. Başvuru sırasında aşağıdaki belgeler istenir: Başvuru dilekçesi,
Varsa, hayvancılık/ziraat alanında eğitim aldığına dair diploma/belge/sertifika fotokopisi,
Varsa, gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge, Varsa, işletmenin ari/organik niteliğine dair belge. Küçük Aile İşletme Desteği, 2020 yılı ÇKS ye kayıtlı ve toplam ekili alanı 5 dekar ve altında olan (meyve, sebze ve süs bitkisi vb. eken) Küçük aile işletmesi sınıfına giren çiftçilerimizin 2020 yılı için dekar başı 100 TL destekten yararlanmaları için 31.12.2020 tarihine kadar İlçe Tarıma dilekçe vermeleri gerekmektedir.
Arılı Kovan Desteklemesi, Destekleme almak için Merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici ve üretici birliklerine üye henüz başvurusunu yapmamış arıcılar başvurularını 18 Aralık 2020 tarihine kadar üyesi olduğu birliklere müracaat edebilir. 31 Aralık 2020 tarihine kadar arılı kovan tespitleri devam etmekte.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın