İRAP BİLGİ NOTU – AFET EĞİTİMLERİ BİLGİ NOTU

İRAP BİLGİ NOTU – AFET EĞİTİMLERİ BİLGİ NOTU Ülkemiz doğa ve insan kaynaklı afetlerin etkilendiği bir çağı yaşamaktadır. Hızlı ve düzensiz kentleşme,nüfus artışı , iklim değişikliği, bulaşıcı hastalıklar gibi mevcut tehlike ve riskler toplumların güvenli bir ortamda yaşamalarına karşı tehdit oluşturmaktadır. Bu tehdit ile baş etmenin en temel yöntemi hayatın tüm alanlarına yönelik tehlike ve […]

 İRAP BİLGİ NOTU – AFET EĞİTİMLERİ BİLGİ NOTU

22.01.2021 - 17:24

Güncelleme : 22.01.2021 - 17:24

İRAP BİLGİ NOTU – AFET EĞİTİMLERİ BİLGİ NOTU

Ülkemiz doğa ve insan kaynaklı afetlerin etkilendiği bir çağı yaşamaktadır. Hızlı ve düzensiz kentleşme,nüfus artışı , iklim değişikliği, bulaşıcı hastalıklar gibi mevcut tehlike ve riskler toplumların güvenli bir ortamda yaşamalarına karşı tehdit oluşturmaktadır. Bu tehdit ile baş etmenin en temel yöntemi hayatın tüm alanlarına yönelik tehlike ve riskleri belirleyip bunlara karşı gerekli tedbirleri almaktır.

Ülkemiz ; jeolojik ve coğrafi yapısı ile iklim özellikleri nedeniyle afetlerden çok fazla etkilenen , yüksek derecede tehlike taşıyan bir coğrafya da bulunmaktadır. Kalkınmamızın sürdürülebilirliğini sağlamak , güvenli yerleşim alanları oluşturmak ve “ afetlere dirençli toplum “hedefine ulaşmak için söz konusu tehlikelerden doğabilecek risklerin azaltılması hayatidir. Risk azaltma çalışmaları afetlere müdahale edilmesi ve iyileştirme çalışmaları yapılmasından daha az maliyetli olmasının yanı sıra , can ve mal kaybını engellemede daha etkili bir yöntemdir.

Bu amaçla İlimizde İl Afet Risk Azaltma Planının (İRAP) hazırlanması çalışmaları başlatılmış , ilk olarak Sayın Valimiz başkanlığında kamu kurum ve kuruluşlarımızın üst yöneticilerine 22.01.2021 tarihinde bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

İl Afet Risk Azaltma Planımız ile ilimizin afetselliği ve kapasitesi belirlenerek olası riskleri ve bu risklerin nasıl azaltılacağı planlanacaktır.

İl Afet Risk Azaltma Planımız; kapsayıcılığı arttırmak için farklı alan, disiplin ve sektörlerden , kamu kurum ve kuruluşlarımız , yerel yönetimler , üniversiteler , özel sektör ve STK temsilcilerinin çalışmalarda aktif olarak yer alması sağlanarak, tüm paydaşlar tarafından üretilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca Bakanlığımız tarafından 2021 yılı Afet Eğitim yılı olarak belirlenmesi nedeni ile afet farkındalık ve bilinci oluşturma amacıyla İlimizde 30.000 vatandaşımıza afet eğitimi verilmesi hedeflenmektedir.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın