İmar komisyon raporu da ele alındı

İmar komisyon raporu da ele alındı NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Belediyesinin eylül ayı ilk meclis toplantısının kararları açıklandı. 10.08.2023 tarihinde toplanan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne ait İmar Komisyon Raporu aşağıdaki şekildedir. Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 26.07.2023 tarih ve 7079 sayılı kurul kararı ile uygun bulunan 1/5000 KNİP-501004479 plan işlem numaralı j İlimiz Merkez İlçe Kale […]

 İmar komisyon raporu da ele alındı

13.09.2023 - 10:16

Güncelleme : 13.09.2023 - 10:16

İmar komisyon raporu da ele alındı

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Belediyesinin eylül ayı ilk meclis toplantısının kararları açıklandı.

10.08.2023 tarihinde toplanan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne ait İmar Komisyon Raporu aşağıdaki şekildedir.

Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 26.07.2023 tarih ve 7079 sayılı kurul kararı ile uygun bulunan 1/5000 KNİP-501004479 plan işlem numaralı j İlimiz Merkez İlçe Kale ve Çevresi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 1/1000 KUİP-501004483 plan işlem numaralı ve 1/500 ölçekli İlimiz Merkez İlçe Kale ve Çevresi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planları ve eklerinin kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

10.08.2023 tarihinde toplanan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait İmar Komisyon Raporu aşağıdaki şekildedir.

İmar plan değişikliği ile Jeotermal Kaynaklı Karbondioksit Geri Dönüşüm Kaynaklarından açığa çıkan mineralli suyun ve gazların iletimi ve kullanılan suların re-enjeksiyonu amacıyla kaynaklar arasında boru hattı ve boru hattının koruma kuşakları planlandığı görülmüştür. Plan değişikliği yapılırken boru hattının geçtiği kısımlarda herhangi bir fonksiyon değişikliği ve yapılaşma koşullarında değişiklik yapılmamış, sadece kaynaklar arası boru hattının geçeceği güzergâh planlandığı görülmüştür.

Söz konusu plan değişikliği yapılan alandaki Maden Sahasında, Jeotermal Kaynaklı Karbondioksit Geri Dönüşüm Kaynaklarının iletim hattı bulunmakta olup, Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, ucuz, güvenilir, çevre dostu ve yerli bir enerji türü olması, imar planına esas ilgili kurumlarının uygun görüşü olması göz önünde bulundurularak hazırlanan 1/5000 NİP-501025468, 1/1000 UİP-501025467 plan işlem numaralı imar planı 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uyulması şartı ile kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

İlimiz Emek Mahallesi, 1543 ada, 290 nolu parsel şehrimiz imar planında Sağlık Tesis Alanına olarak planlanmış olup, İlimiz Emek Mahallesi, 1543 ada, 290 nolu parseldeki Belediyemize ait (5714/18747=228,56 m²) hissenin Sağlık Tesis Alanı olarak kullanılmak üzere 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/h – 18/e ve 75/d maddelerine göre 25 yıllığına Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne tahsisinin yapılmasına oybirliğiyle karar verildi.

İlimiz Emek Mahallesi, 1543 ada, 290 nolu parselde çekme mesafeleri ile ilgili imar plan değişikliği yapılıp yapılmaması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliğiyle karar veridi.

Nevşehir Merkez İlçe Revizyon İmar Planı Plan Hükümlerinde revize ve ilave imar plan değişikliği yapılıp, yapılmaması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliğiyle karar verildi.

Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tapunun 3042 ada, 2 parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun hükümlerine göre söz konusu parselin kat karşılığı bina yapılmasına, iş ve işlemler için Encümenine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Belediyemiz 2024 Mali Yılı Gelir Tarifesinin ekteki şekliyle kabulüne oy çokluğuyla karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun I 8.maddesinin (f) ve 59. maddesinin (e) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 96. ve 97.maddesi hükümlerine göre hazırlanan 2023 ve 2024 Yılı Gelir Tarife Cetvellerine Kayaşehir Turizm Alanı ile Meryem Ana Kilisesi ziyaret ücreti kaleminin eklenmesi ile ilgili konunun incelenmek üzere Gelir Tarife Komisyonuna havalesine oy birliğiyle karar verildi.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Derneğinin 18.08.20223 tarih ve 57 numaralı kararıyla bünyesine kiralamış olduğu 2012 model 50 EA 909 plakalı Mercedes-Benz marka otobüsün 16.08.2024 tarihine kadar şoför ve yakıt giderlerinin karşılanması koşuluyla Nevşehir Belediye Başkanlığına tahsisine oy birliğiyle karar verildi.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın