Genel kurullar 2 ay ertelendi

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARIKARAR TARİHİ : 02/10/2020KARAR NO : 2020/84GÜNDEM : Koronavirüs Tedbirleri/ Covid – 19 Ek Tedbirler (Sivil toplum kuruluşları, kamukurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerinetkinliklerinin ertelenmesi hk.)Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tipKoronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski […]

 Genel kurullar 2 ay ertelendi

03.10.2020 - 11:30

Güncelleme : 03.10.2020 - 11:30

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI
KARAR TARİHİ : 02/10/2020
KARAR NO : 2020/84
GÜNDEM : Koronavirüs Tedbirleri/ Covid – 19 Ek Tedbirler (Sivil toplum kuruluşları, kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerin
etkinliklerinin ertelenmesi hk.)
Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip
Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal
hareketliliği ve kişiler arası teması azaltmak, tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere
uyulmasını sağlamak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca birçok tedbir kararı alınarak
uygulanmaktadır.
Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan
temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak
hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenmektedir.
Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığına hitaben gönderilen 01.10.2020 tarih ve
13588366/149/1604 sayılı yazıda;
“Dünyayı tehdit etmeye devam eden COVID-19 pandemisine yönelik olarak; COVID-19 Bilimsel
Danışma Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’nca ülkemizdeki ve Dünya’daki en güncel bilimsel gelişmeler ve
deneyimler takip edilmekte, bu kapsamda Pandeminin ülkemizdeki kontrolüne yönelik çalışmalar yürütülmekte
teknik rehberler ve protokoller yayınlamakta ve güncellenmektedir.
Dünyada halen COVID-19 vaka artışları devam etmektedir. Ülkemizde de Covid-19 vakalarının devam
etmekte olması, her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına alınmış olsa da önümüzdeki
sonbahar ve kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum
yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış gösterebilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız
bünyesinde oluşturulan COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil
toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı
toplantılarının yapılmamasını ve ileri tarihe ertelenmesini önermiştir.” denilmektedir.
Bu çerçevede, İçişleri Bakanlığının 02.10.2020 tarih ve 16230 sayılı Genelgesi ile Nevşehir il genelinde
geçerli olmak üzere, 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek
olan genel kurul da dahil olmak üzere etkinliklerin ertelenmesine,
Yukarıda belirtilen karara ilişkin başta Mülki İdari Amirleri olmak üzere, Tüm Kamu Kurum ve
Kuruluşları, Tüm Sivil Toplum Kuruluşlarına, Köy ve Mahalle Muhtarlıkları ile koordine içinde 1593 Sayılı
Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanması ve Jandarma, Emniyet ve
Zabıta kolluk birimlerimiz tarafından konunun takip edilmesine,
Yukarıda belirtilen tedbirler uygulamasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve
mağduriyetlere neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.
maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili
maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195.
maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,
Kararların rutin vasıtalar ile ilan edilmesine,
Oy birliğiyle karar verilmiştir.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın