6 dalda tüketici ödülleri verilecek

6 dalda tüketici ödülleri verilecek NEVŞEHİR(MHA) Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen 24. Tüketici Ödülleri kapsamında 2020 yılı faaliyetleri dikkate alınarak altı dalda Tüketici […]

 6 dalda tüketici ödülleri verilecek

12.01.2021 - 11:33

Güncelleme : 12.01.2021 - 11:33

6 dalda tüketici ödülleri verilecek

NEVŞEHİR(MHA) Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların özendirilmesi amaçlarıyla düzenlenen 24. Tüketici Ödülleri kapsamında 2020 yılı faaliyetleri dikkate alınarak altı dalda Tüketici Ödülü verilecek.

Nevşehir Ticaret İl Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamalarda söz konusu tüketici ödülleri ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.
Tüketici Ödül Dalları ve Aranılan Şartlar:
Bilinçli Tüketici Ödülü

Ödül verilecek tüketicinin; Mağduriyetine neden olan bir konuda, yasal haklarını sonuna kadar kullanmada duyarlılık göstermiş olması, Bu yönüyle diğer tüketicilere örnek olması,
Başvurusu hakkında verilen kararın kesinleşmiş olması, dolayısıyla yargıya intikal etmiş konularda yargı sürecinin tamamlanmış olması, Şikâyetine esas teşkil eden Tüketici Hakem Heyeti, Tüketici Mahkemesi ve Yargıtay Kararı vb. belgelere başvuru dilekçesinin ekinde yer vermesi, gerekmekte.
Yazılı Basın Tüketici Ödülü

Ödül verilecek yazıların; İlgili yayın organında tüketici sayfası, bağımsız bir tüketici köşesi ya da belli bir bölümde tüketicinin korunmasına ilişkin konularda bilgilendirici makale, röportaj veya haber şeklinde yayınlanmış olması, Tüketici sorunlarını ve bunların çözüm yollarını ele alması ve tüketicileri bilinçlendirici nitelikte olması, Belirli aralıklarla yayınlanmış olması gerekmekte. Ayrıca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek yazılı basın kuruluşlarının 2020 yılında çeşitli zamanlarda yayınlanmış olan yazılarının yer aldığı en az 3 adet gazete, dergi vb. yayın örneğinin, bütünlüğü bozulmadan tüm içerik ve ekleriyle birlikte asıl nüshalar olarak başvuru dosyasına konulması, ayrıca ilgili yayın organının adı, gerçek veya tüzel kişilik unvanı ve imtiyaz sahibinin iletişim bilgilerinin de bildirilmesi gerekmekte.
Radyo-Televizyon Programı Ödülü

Ödül verilecek programın; Belli bir bölümünün tüketicinin korunması ile ilgili olması veya özel olarak tüketici sorunlarını konu edinmesi; tüketicileri eğitici ve bilgilendirici nitelikte olması, 08:00-22:00 saatleri arasında yayınlanmış olması gerekmekte. Ayrıca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek programın 2020 yılında çeşitli zamanlarda yayınlanmış, birbirinden farklı en az 3 adet TV-Radyo program örneklerinin kayıtlı olduğu flash bellek, CD, DVD ya da diğer bilgisayar ortamında çalışabilen veri depolama aygıtlarının başvuru dosyasına eklenmesi ve programın adı, yayınlandığı televizyon veya radyo kanalının gerçek veya tüzel kişilik unvanı, iletişim bilgileri, yayın saati, yayın süresi, yayınlandığı günler, yerel, ulusal, bölgesel, kablolu, uydu ve benzeri yayın erişim ağının bildirilmesi gerekmekte.
Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü

Ödül verilecek firmanın; Tüketici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun faaliyetlerde bulunması, Mevzuatla tüketicilere tanınan haklardan daha ileri haklar tanıması, Tüketicilere yönelik telefon ya da elektronik ortamda hizmet veren çağrı merkezi, tüketici danışma masası veya danışma hattı kurmuş ve bunları fiilen işletir olması, Tüketicileri ve kendi çalışanlarını bilgilendirici çalışmalar yürütmüş olması gerekmekte.
Bilimsel Çalışma Ödülü

Ödül verilecek kişi, kişiler veya kurum/kuruluşların; Tüketicinin korunması alanında basılmış kitabının bulunması, Tüketicinin korunması alanında kabul edilmiş yüksek lisans veya doktora tezinin bulunması, Tüketicinin korunması alanında yayınlanmış bilimsel makale, tebliğ veya bildirisinin bulunması, Tüketicinin korunması alanında bilimsel kongre, çalıştay ve benzeri isimler altında çalışma yapması ve sonuçlarının yayınlanmış olması şartlarından en az birini taşıması gerekmekte. Ayrıca, bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek kişinin, kişilerin veya kurum/kuruluşların basılmış, yayımlanmış kitabının, kabul edilmiş doktora ya da yüksek lisans tezinin, bilimsel kongre, çalıştay sonuçlarının birer asıllarının ve yüksek lisans, doktora tezi vb. başvuruya esas teşkil eden çalışmalarının özetinin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmekte.
Tüketici Özel Ödülü:
Ödül verilecek gerçek veya tüzel kişilerin tüketicinin korunması, ilgili mevzuatın uygulanması ve geliştirilmesi konusunda yoğun çaba göstermesi ve bu alanlarda hizmette bulunması koşulları aranır. Başvuruya esas teşkil edecek ilgili bilgi ve belgelerin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmekte. Adaylar ya da aday gösterilenler “A, B, C, D, E ve F” dallarında belirlenen ödül kategorilerinden en fazla birine başvuruda bulunabilecektir.
Kişi veya kuruluşlar, yukarıda dalları ve değerlendirme ölçütleri belirtilen “Tüketici Ödülleri” ne doğrudan aday olabilecekleri gibi diğer kişi veya kuruluşlar tarafından da aday gösterilebilirler. Her iki durumda da adayların yukarıda belirtilen ölçütleri taşıdıkları belgelenmeli. Başvuruların 05 Şubat 2021 Cuma günü Saat 17.30’a kadar, “Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mh. Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu 9. Km.) No:151 Ek Bina (B Blok) 1.Kat Oda:107 Çankaya/ANKARA” adresine bizzat veya postayla yapılması gerekmekte. Ticaret İl Müdürlükleri kanalıyla yapılacak başvuruların ise ilan edilen son başvuru tarihine kadar Bakanlığa ulaşacak şekilde posta yoluyla gönderilmesi zorunlu.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın