Türk Emekli-Sen 21 yaşında

Türk Emekli-Sen 21 yaşında NEVŞEHİR(MHA) Türk Emekli Sen’in kuruluşunun 21. yıldönümü dolayısıyla Nevşehir İl Temsilcisi Yavuz Soysaldı basın açıklaması yaptı. Soysaldı, “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 23. Maddesinde; “Herkesin çıkarlarını korumak için sendika kurma hakkı, ya da sendikaya üye olma hakkı vardır” denilmektedir. “Sendikal Haklar”; ülkemizin taraf olduğu ve imzaladığı uluslararası anlaşmalarla, “AB Yasaları” ile “Herkes” […]

 Türk Emekli-Sen 21 yaşında

19.10.2020 - 11:09

Güncelleme : 19.10.2020 - 11:09

Türk Emekli-Sen 21 yaşında

NEVŞEHİR(MHA) Türk Emekli Sen’in kuruluşunun 21. yıldönümü dolayısıyla Nevşehir İl Temsilcisi Yavuz Soysaldı basın açıklaması yaptı.

Soysaldı, “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 23. Maddesinde; “Herkesin çıkarlarını korumak için sendika kurma hakkı, ya da sendikaya üye olma hakkı vardır” denilmektedir.

“Sendikal Haklar”; ülkemizin taraf olduğu ve imzaladığı uluslararası anlaşmalarla, “AB Yasaları” ile “Herkes” için tanınmıştır. Avrupa Sosyal Haklar Komitesi’nin Avrupa Sosyal Şartı; “sadece aktif olarak çalışanlar değil, aynı zamanda çalışmaya dayalı hakları kullanan kişilerde bu kavramın kapsamındadır” görüşündedir. Emekliler de haklarını almak, iyice kısılan seslerini duyurmak, gayesiyle, Türk Emekli-Sen’i 1999 yılında kurmuşlardır.

Bilindiği gibi Anayasa’nın 90’ ncı Maddesi’nde “Usulüne göre yürürlüğe konmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasa’ya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamaz” denilmektedir. Yukarıda açıklanan nedenlerle her insanın maddi ve manevi varlığını korumak ve geliştirmek için siyasal, ekonomik ve toplumsal alanlarda örgütlenme hakkı hem ulusal, hem de uluslararası düzenlemelerle güvence altına alınmıştır. Emekliler de; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden “Emekliler Sendikası Yasasının çıkarılmasını beklemektedirler. Anayasa’mızın 51, 53 ve 54’üncü maddelerine, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 2, 3, 5’inci maddelerine, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 2, 3, 5’inci maddelerine Emeklilerin de eklenmesi gerekmektedir. Hükümetten bunlarla ilgili hazırlıkları yapmasını, emeklilere de sendika kurma hakkı verilmesini acilen bekliyoruz. Emekliler haklarını almak, daha fazla ezilmemek için bir sendika şemsiyesi altında birleşmelidirler. Emeklilerimizin % 80’i açlık sınırının altındaki maaşla geçinmeye çalışmaktadır. Hükümet 2018 yılı bütçesinde emeklileri ekonomik olarak rahatlatacak iyileştirmeyi yapmadığı gibi, 2019 yılı maaş zamları da yüksek enflasyon ve zamlarla daha almadan erimiştir. Çalışanlara toplu sözleşme hakları var da emeklilere niye yok? Maaşımız az, artırın, emeklileri sefalet ücretinden kurtarın diyemeyecek miyiz? Emeklilere taban aylığı getirin, intibak yasamızı çıkartın diyemeyecek miyiz? Tedavi masraflarımızın, ilâç masraflarımızın bedelini devlet ödesin, bizlere yaşlı evleri, lokalleri açın diyemeyecek miyiz?. Türk emeklileri olarak; içinde bulunduğumuz olumsuz ekonomik ve sosyal şartlara karşı, yaşanabilir bir hayat yolunda, yasal mücadelemiz devam edecektir.

Sendikamızın kuruluşunun 21. yılında onur kırıcı sadaka gibi zamlar değil, örgütlü mücadele için yasal haklarımızın tanınmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın