SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİNDEN FAYDALANIN Kİ MALİYETLERİNİZ DÜŞSÜN!

SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİNDEN FAYDALANIN Kİ MALİYETLERİNİZ DÜŞSÜN! Sigorta primi teşvikleri; ülkemizde istihdamın ve üretimin arttırılması, kayıt dışı istihdamın engellenmesi, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, engelli istihdamının artırılması, genç ve kadınların işgücüne katılımının artırılması gibi amaçlarla işverenlerin ödemeleri gereken sigorta primlerinin belirli oranda ve sürede Devletçe karşılanması anlamına gelmektedir. Genel olarak uygulanan bu teşviklerden yararlanabilmeleri için işverenlerin […]

 SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİNDEN FAYDALANIN Kİ MALİYETLERİNİZ DÜŞSÜN!

02.11.2020 - 14:30

Güncelleme : 02.11.2020 - 14:30

SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİNDEN FAYDALANIN Kİ MALİYETLERİNİZ DÜŞSÜN!

Sigorta primi teşvikleri; ülkemizde istihdamın ve üretimin arttırılması, kayıt dışı istihdamın engellenmesi, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, engelli istihdamının artırılması, genç ve kadınların işgücüne katılımının artırılması gibi amaçlarla işverenlerin ödemeleri gereken sigorta primlerinin belirli oranda ve sürede Devletçe karşılanması anlamına gelmektedir.

Genel olarak uygulanan bu teşviklerden yararlanabilmeleri için işverenlerin sigortasız işçi çalıştırmamak, SGK’ya verilmesi gereken bildirgeleri zamanında vermek, primlerini düzenli ve zamanında ödemek, sahte sigortalı bildiriminde bulunmamak gibi temel yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekmektedir.

İşverenlerimizin yaralanabilecekleri teşvikler;

ü 5 Puanlık Prim İndirimi

ü Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Uyarınca Uygulanan Sigorta Primi Teşviki (Yatırım Teşviki)

ü Bölgesel Gelişmişlik Düzeyine Göre Sigortalı İşçi Çalıştıran İşverenlere Yönelik Uygulanan Sigorta Prim Teşviki (İlave 6 Puanlık İndirim)

ü Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılar İçin İşverenlere Uygulanan Sigorta Primi Teşviki

ü Mesleki Belge Sahibi Olan Sigortalıların, Kadınların ve Gençlerin İstihdamı Halinde Uygulanan Sigorta Primi Teşviki (Genç ve Kadın Teşviki)

ü İşbaşı Eğitim Programını Tamamlayan Sigortalıların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik

ü İşsizlik Ödeneği alanların İstihdamı Halinde Teşvik

ü Engelli İstihdamının Teşviki

ü Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinde Uygulanan Teşvik

ü Kültür Yatırımlarını ve Girişimlerine Uygulanan Teşvik

ü İlave İstihdam Desteği

ü Sosyal Hizmetlerden Yararlanan Çocukların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik

ü Genç Girişimci Desteği

ü 4/1-(b) Kapsamındaki Sigortalılara Yönelik 5 Puanlık İndirim

ü 5510 Sayılı Kanunun Geçici 80 inci Maddesi Uyarınca Asgari Ücret Desteği

ü 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Ek 4 üncü Maddesi Kapsamında Sağlanan İşsizlik Sigortası Primi Teşviki

ü 10’dan Az Çalışanı Bulunan Çok Tehlikeli ve Tehlikeli sınıfta Yer Alan İşyerlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi

Devlet, teşvikin türüne göre sigorta primi işveren hissesi veya sigortalı hissesi ile birlikte işveren hissesinin tamamına kadarını karşılayarak işverenlerin maliyetleri önemli ölçüde düşürmelerini sağlamaktadır. Gelin size en uygun teşviki belirleyelim siz de daha düşük prim ödeyin.

Huzurlu bir toplum Güçlü Türkiye için Kayıtdışı Çalışmayın Çalıştırmayın!!!

NEVŞEHİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın