Özel idare basın açıklaması

Aralık Ayı Kararlarına Ait Basın Bülteni1- İl Özel İdaresi 2020 Mali Yılı Bütçesinin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar gerçekleşecek olan bazıharcama kalemlerine ayrılan ödeneklerin yetmeyeceği, bazı harcama kalemlerine ayrılanödeneklerinde fazla geleceği anlaşıldığından, fazla gelen ödeneklerin yetmeyen harcamakalemlerine yazıları ekindeki cetvelde belirtildiği şekilde, Mahalli İdareler Bütçe ve MuhasebeYönetmeliğinin 36. Maddesinin 2. Fıkrası ile 5302 sayılı kanunun […]

 Özel idare basın açıklaması

29.12.2020 - 7:24

Güncelleme : 29.12.2020 - 7:24

Aralık Ayı Kararlarına Ait Basın Bülteni
1- İl Özel İdaresi 2020 Mali Yılı Bütçesinin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar gerçekleşecek olan bazı
harcama kalemlerine ayrılan ödeneklerin yetmeyeceği, bazı harcama kalemlerine ayrılan
ödeneklerinde fazla geleceği anlaşıldığından, fazla gelen ödeneklerin yetmeyen harcama
kalemlerine yazıları ekindeki cetvelde belirtildiği şekilde, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliğinin 36. Maddesinin 2. Fıkrası ile 5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin b gereği, aktarma
yapılmasına. İl Genel Meclisinin 01.12.2020 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.
2- Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Topaklı Köyü 129 ada 39 nolu parsele ait şehir plancısı, plan müellifi
tarafından “Bağ Bahçe Nizamlı Konut Alanı” amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama, imar
planı değişikliğinin, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddesi
gereği İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 02.12.2020 tarihli birleşimde
mevcudun oy birliği ile karar verildi.
3- İlimiz Acıgöl İlçesi Ağıllı Köyü 112 ada 36 nolu parsele ait şehir plancısı müellifi tarafından
hazırlanan “Konut Alanı” amaçlı nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması talebinin.
Araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim
edilecek raporun İl Genel Meclis Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 03.12.2020 tarihli
birleşimde mevcudun oy birliği ile karar verildi.
4- Nevşehir İli Kozaklı İlçesi, Karahasanlı Köyü 30L1B ve 30L1C paftalarında yaklaşık 2.2 hektarlık
alan içinde şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan PİN;UİP-50636306 nolu 1/1000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliğinin İl Genel Meclisince onaylanması talebinin. Araştırılmak ve
incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl
Genel Meclis Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 04.12.2020 tarihli birleşimde oy birliği
ile karar verildi.
5- Nevşehir İli Derinkuyu İlçesi, Suvermez Köyü 394 ada 1 ve 2 nolu parsele ait şehir plancısı
müellifi tarafından hazırlanan “Konut Alanı” amaçlı PİN;UİP-50577333 nolu 1/1000 ölçekli uygulama
ve PİN;NİP- 50114488 nolu 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin İl Genel Meclisince
onaylanması talebinin, araştırılmak ve İncelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale
edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin
07.12.2020 tarihli birleşimde oy birliği ile karar verildi.
6- Nevşehir İli Gülşehir İlçesi, Eskiyaylacık Köyü 124 ada 25 parsele nolu parsele ait şehir plancısı
müellifi tarafından hazırlanan “Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin İl
Genel Meclisince onaylanması hususundaki talep hakkında İdareye verilen 07.12.2020 tarihli
dilekçede; Gülşehir İlçesi, Eskiyaylacık Köyü 124 ada 25 parsele nolu parsele ait “Trafo Alanı”
amaçlı uygulama imar planı değişikliğinin askı sürecinde tekrar değişiklik yapıldığı, ancak Medaş
A.Ş ile yapılan görüşmelerden dolayı mevcut imar planı değişikliğinin yeterli olduğunu
düşündüklerinden yapılan değişiklik taleplerini geri çekmek istediklerini belirtmektedirler. Bu sebeple,
İdare yetkililerinin de toplantı esansında gündemden çıkarılmasını istemeleri üzerine İl Özel
İdaresinin 03.12.2020 tarih ve 11465 sayılı teklifinin İl Genel Meclisi Gündeminden çıkarılmasına. İl
Genel Meclisinin 07.12.2020 tarihli birleşimde oy birliği ile karar verildi.
7- İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul
edilmesine. Nevşehir İli Kozaklı İlçesi, Karahasanlı Köyü 30L1B ve 30L1C paftalarında yaklaşık 2.2
hektarlık alan içinde şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan PİN;UİP-50636306 nolu 1/1000
ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun
10/c ve 70. Maddesi gereği İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 07.12.2020 tarihli
birleşimde oy birliği ile karar verildi.
./..
-2-
8- 5263 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri
Hakkındaki Kanunun 19. maddesi gereği, Merkez İlçe ve her İlçe Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı Heyet Üyeliğinde görev alacak hayırsever vatandaşın aşağıda gösterilen şekilde
seçilmesine.
MERKEZ MEHMET BERKİDEN HİKMET ALTUNOK
YEDEK ADEM AYTEMİR ÖMER AVCI
ACIGÖL HALİL İBRAHİM TUNCER İBRAHİM TEKEÇ KADİR KURŞUN
YEDEK NEBİ AKÇAKAYA MEHMET KÖMÜRCÜ MEHMET YURDUSEV
AVANOS SELİM GÜRDAL MURAT CEYLAN
YEDEK KADİR DARTAR MESUT YILDIRIM
DERİNKUYU BUMİN DEMİR İBRAHİM ERDEM RAMAZAN ŞAHİN
YEDEK OSMAN KABAK AHMET ŞAHLAN CELAL DENLİ
GÜLŞEHİR CEVDET MUSA AYDIN METİN KOÇAK
YEDEK GÖKHAN ŞEN GAZANFER TEKELİ
HACIBEKTAŞ RESUL ÇELEBİ BAYRAM AYVAZOĞLU
YEDEK ALİ DURAN GÖK RAMAZAN EKİCİ
KOZAKLI FATİH EROL VOLKAN METİN ZEKERİYA IRMAK
YEDEK SIDDIK DOĞANAY TAHSİN DOĞAN RAMAZAN ARAL
ÜRGÜP VEHBİ ZENGİN AHMET ÖZMEN
YEDEK NURGÜL ESEN OSMAN OKTAY DEMİRKALE
İl Genel Meclisinin 07.12.2020 tarihli birleşimde oy birliği ile karar verildi.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın