Müftülükten sözleşmeli personel alımı duyurusu

Müftülükten sözleşmeli personel alımı duyurusu NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir İl Müftülüğünce yapılan açıklamada 2020 Yılı 4-B Sözleşmeli KKÖ, I-H, M-K alımı sınavına ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu. Açıklamada; “​Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, öğrenim durumu ve adedi belirtilen sözleşmeli pozisyonlara; 2018 yılı KPSS puan sırası esas alınarak her bir grup için tabloda belirtilen boş […]

 Müftülükten sözleşmeli personel alımı duyurusu

29.09.2020 - 10:15

Güncelleme : 29.09.2020 - 10:15

Müftülükten sözleşmeli personel alımı duyurusu

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir İl Müftülüğünce yapılan açıklamada 2020 Yılı 4-B Sözleşmeli KKÖ, I-H, M-K alımı sınavına ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.

Açıklamada; “​Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, öğrenim durumu ve adedi belirtilen sözleşmeli pozisyonlara; 2018 yılı KPSS puan sırası esas alınarak her bir grup için tabloda belirtilen boş pozisyon sayısının 3 (üç) katı sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre 4-B sözleşmeli Kur’an kursu öğreticisi, İmam-hatip ve Müezzin kayyım alınacaktır.

UNVANIGRUBUKPSS PUANIÖĞRENİM DURUMUKONTENJAN SAYISI


Kur’an Kursu Öğreticisi​​
 ​
1KPSSP124İlahiyat Fakültesi1300
2KPSSP123İlahiyat Ön Lisans + İHL100
​TOPLAM ​ ​1400
UNVANIGRUBUKPSS PUANIÖĞRENİM DURUMU ​KONTENJAN SAYISI
                        ​​​​​​​​​İmam-Hatip ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​1KPSSP124İlahiyat Fakültesi
1500
2KPSSP124Diğer Lisans + İlahiyat Ön Lisans + İHL + Hafız5
3KPSSP124Diğer Lisans + İlahiyat Ön Lisans + İHL / Lise30
4KPSSP124Diğer Lisans + İHL + Hafız5
5KPSSP124Diğer Lisans + İHL ​100
6KPSSP123İlahiyat Ön Lisans + İHL + Hafız100
7KPSSP123İlahiyat Ön Lisans + İHL400
8​KPSSP123​İlahiyat Ön Lisans50
9KPSSP123Diğer Ön Lisans + İHL​100
10KPSSP122İHL + Hafız1000
11KPSSP122İHL210
​TOPLAM3500
UNVANIGRUBUKPSS PUANIÖĞRENİM DURUMUKONTENJAN SAYISI
        ​​​​​​         Müezzin-Kayyım ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​​1KPSSP124İlahiyat Fakültesi5
2KPSSP124Diğer Lisans + İlahiyat Ön Lisans + İHL / Lise5
3KPSSP124Diğer Lisans + İHL / Lise + Hafız10
4KPSSP123İlahiyat Ön Lisans + İHL / Lise + Hafız10
5KPSSP123Diğer Ön Lisans / İlahiyat Ön Lisans + İHL5
6KPSSP123Diğer Ön Lisans + İHL / Lise + Hafız10
7KPSSP122İHL / Lise + Hafız50
8KPSSP122İHL5
​TOPLAM100

Başvuru Şartları

​​​​657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımak,

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan ortak nitelik şartını taşımak, Unvan gruplarına göre 20/10/2020 tarihi itibariyle tabloda belirtilen öğrenim durumlarına sahip olmak, 2018 yılı KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124; ön lisans mezunları için KPSSP123; ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak, Başvuru yapacağı unvanda görev yapmaya mani bir engeli bulunmamak. Kur’an kursu öğreticiliği için bayan olmak, Hafız olmak (+Hafız kontenjan gruplarına başvuran adaylar için), Halen Başkanlığımız teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak, Her aday sadece bir unvan grubu için sınava müracaat edebilecektir. Sözleşmeli bir pozisyonda görev yapmakta iken Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

Başvuru İşlemleri

Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından sinav.diyanet.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Müracaat işlemleri 06/10/2020–20/10/2020 (saat 23:59) tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların mezuniyet durumları elektronik ortamda tespit edilecektir. Üniversite ve orta öğretim bilgileri ilgili kurumların elektronik ortamlarında bulunmayan adayların mezuniyet bilgilerini bu kurumlar aracılığıyla kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Sabıka veya arşiv kaydı bulunanların mahkeme kararlarını müracaat bitiş tarihinden önce Başkanlığımızca değerlendirilmek üzere 0312 285 85 72 no’lu faksa ivedilikle göndermeleri gerekmektedir.

Sınava Çağırma, Sınavın Yeri, Tarihi, Şekli Ve Konuları

​​Başvuruların kontenjan grubuna ayrılan sayıdan fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç (3) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Bir grupta KPSS puan sırasına göre son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır. Başvurular neticesinde, belirlenen kontenjan adedince başvuru yapılmayan gruplardaki fazla kontenjanlar başvuru yoğunluğuna göre diğer gruplara aktarılabilecektir. Sınav; Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır. Adaylar, sözlü sınava girmek istedikleri sınav merkezini sınav başvuru ekranındaki ilgili kısımda belirteceklerdir. Başvuruların onaylanmasından sonra adayların sınav merkezi değişikliği talepleri dikkate alınmayacaktır. Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir.

Sınav Konuları;

​​​A) Kuran Kursu öğreticisi ve İmam-hatip için;
1. ​​​Kur’an-ı Kerim, (70 puan)
2. Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 Puan)
3. Hitabet. (10 puan)​​
B) Müezzin-Kayyım için;
​1. Kur’an-ı Kerim, (70 puan)
2. Dini bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlâk konuları), (20 puan)
3. Ezan ve ikamet. (10 puan) ​

​​Sözlü sınava katılacakların temel ve özel  yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini Yürütenlerin Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemlerini sinav.diyanet.gov.tr adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.  Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve “Sınav Giriş Belgesi” bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi kabul edilmeyecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

Değerlendirme Ve Başarı Sıralaması

Adaylar sınav konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) puan olması gerekmektedir. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

Sınav Sonuçları Ve İtiraz

Adaylar sınav sonuçlarını sinav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Tercih Ve Yerleştirme İşlemleri

Sınav sonucu yerleştirmesi yapılanlar, üç yıl süreyle başka bir yere atanamayacaktır. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde istihdam edilenlerin eşleri bu personele tabidir.

Sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde aynı unvandaki kadrolara atanacaktır. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapmak zorundadır. İlahiyat Fakültesi grubunda Kur’an kursu öğreticisi unvanında yerleşmeye hak kazananlar, 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında istihdam edilecektir.

Tercih ve yerleştirme işlemlerine ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.

Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir” denildi.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın