Meclisin Nisan ayı kararları açıklandı

  NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir il genel meclisinin Nisan ayı oturumlarında alınan karar açıklandı. İl Genel Meclis Başkanlığına Gürbüz Dinç’ in seçilmesine. İl Genel Meclisinin oy çokluğu ile karar verildi.1. Başkan Vekilliğine Ömer Cerit, 2. Başkan Vekilliğine Mehmet Fatih Tekeç’in seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi. İlgili Haber MHP’de devir teslim töreni yapıldı İki Asıl Katip Üyeliklere […]

 Meclisin Nisan ayı kararları açıklandı

14.04.2021 - 9:24

Güncelleme : 14.04.2021 - 9:24

 

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir il genel meclisinin Nisan ayı oturumlarında alınan karar açıklandı.

İl Genel Meclis Başkanlığına Gürbüz Dinç’ in seçilmesine. İl Genel Meclisinin oy çokluğu ile karar verildi.1. Başkan Vekilliğine Ömer Cerit, 2. Başkan Vekilliğine Mehmet Fatih Tekeç’in seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

İki Asıl Katip Üyeliklere Turan Balak ve Zafer Çiftçi’nin, İki Yedek Katip Üyeliklere Gökhan Bile ve Atila Şen’in seçilmesine karar verildi.

Merkez İlçede yapımı devam eden Mesut Çetin Anaokulu inşaatı binasının yapımında kullanılması amacıyla hayırsever Mesut Çetin tarafından yapılmak istenen 480 bin TL’lik yardımın şartlı bağış olarak kabul edilmesine karar verildi.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi uyarınca düzenlenen, İl Özel İdaresi 2020 yılı Kesin Hesap Cetvellerinin 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 47. maddesi gereğince, karara bağlanmak üzere İl Genel Meclisinde görüşülmesi talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, tanzim edilecek raporun İl Genel Meclis Başkanlığına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

Nevşehir – Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyetine İl Özel İdaresini temsilen Organize Sanayi Bölgeleri kanununun 7. maddesi gereği aşağıda adı soyadı ve unvanı yazılı kişilerin seçilmelerine. İl Genel Meclisinin 02.04.2021 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

 Asıl Üyeler Yedek Üyeler
İnci Sezer Becel

Vali

Mustafa Yalap

İl Genel Meclisi Üyesi

Gürbüz Dinç

İl Genel Meclisi Başkanı

Zafer Çiftçi

İl Genel Meclisi Üyesi

Kamil Duru

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

Atila Şen

İl Genel Meclisi Üyesi

Metin Vural

İl Genel Meclisi Üyesi

Sami Dişli

İl Genel Meclisi Üyesi

Mehmet Fatih Tekeç

İl Genel Meclisi Üyesi

Serkan Naci Feralan

İl Genel Meclisi Üyesi

Alpaslan Kaygısız

İl Genel Meclisi Üyesi

Ömer Cerit

İl Genel Meclisi Üyesi

Osman Kılınç

İl Genel Meclisi Üyesi

Mevlüt Çakır

İl Genel Meclisi Üyesi

 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine.  Nevşehir İli, Kozaklı İlçesi, Dörtyol Köyü 107 ada 74 nolu parsele ait şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan “Küçük Sanayi Alanı” amaçlı hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının İl Genel Meclisince onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğin 19. maddesi gereği İl Encümeni Üyeliklerine, Turan Balak, Sami Dişli ve Atila Şen’in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

İhtisas Komisyonlarının üye sayısının, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20’nci maddesi gereği 5’er kişi olarak belirlenmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

İhtisas Komisyonlarından;

Çevre Ve Sağlık Komisyonuna Mustafa Yalap, Mehmet Zağlanmış, Metin Vural, Özdemir Şimşek Ve Soner Erkan Dündar ’ın, İmar Ve Bayındırlık Komisyonuna Ömer Cerit, Gökhan Bile, Mehmet Fatih Tekeç, Osman Kılınç Ve Alpaslan Kaygısız‘ ın, Eğitim-Kültür Ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna Serkan Naci Feralan, Mevlüt Çakır, Zafer Çiftçi, Enver Türkman Ve Soner Erkan Dündar’ın görev almalarına,

Plan Ve Bütçe Komisyonuna Gürbüz Dinç, Turan Balak, Metin Vural, Yücel Yılmaz Ve Alpaslan Kaygısız’ın seçilmesine karar verildi.

Acıgöl İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Fatih Tekeç tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına verilen öneride; “5302 Sayılı Kanunun 16.maddesi gereği kurulması zorunlu olan komisyonlara ilaveten, İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu kurulmasını teklif ediyorum“ denilmektedir. İl Genel Meclisi Üyesi tarafından verilen önerinin gündeme ilave edilmesine, İnceleme ve Araştırma Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonunun 5 kişiden oluşturulmasına, İnceleme ve Araştırma Komisyona Mustafa Yalap, Metin Vural, Mevlüt Çakır, Enver Türkmen ve Soner Erkan Dündar’ın,

Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna Şenol Kendir, Sami Dişli, Atila Şen, Özdemir Şimşek ve Alpaslan Kaygısız’ın seçilmelerine.

Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Karahasanlı Köyü toplam 807.700 m2 alan içinde kurulması planlanan Nevşehir Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Seracılık) Organize Sanayi Bölgesi kurucu ortakları arasında yer alınmasına, (Sera TDİOSB)’ye katılım payının % 13,3 olmasına, müteşebbis heyette 2 temsilci ile yer alınmasına, Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinin kurulumu müteşebbis heyette temsilci seçilmesi ve diğer tüm iş ve işlemler için İl Özel İdare Genel Sekreterine yetki verilmesine, İdare tarafından yapılacak iş ve işlemlerin sekretaryasının Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmesine,

Katılım paylarının ödenmesi, bankada hesap açılması ve bütçeleme iş ve işlemlerinin Mali Hizmetler Müdürlüğünce gerçekleştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. maddesi gereğince, Nevşehir İl Özel İdaresi Memur ve Sözleşmeli Personeline Sosyal Denge Tazminatı ödenmesine karar verildi.

İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince, İl Genel Meclisinin 06.01.2021 tarihli toplantısında oluşturulan Denetim Komisyonu tarafından tanzim edilen, İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerine ait rapor, Denetim Komisyonu Üyesi Soner Erkan Dündar tarafından okunarak, 06.04.2021 tarihli birleşiminde İl Genel Meclisinin bilgisine sunuldu. Sonuç olarak, 2019 yılı Denetim Komisyonu Raporunda tespit edilen bulguların 2020 yılında da ısrarla ve artarak devam ettiği, Komisyon Raporlarında tespit edilen bulguların 2021 yılı işlemlerinde düzeltilmesi, düzeltme yoluna gidilmediği takdirde ilgililer hakkında kanuni işlem yapılmasının uygun olacağı kanaatine varıldı.

 

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın