Meclisin Aralık ayı kararları açıklandı

Meclisin Aralık ayı kararları açıklandı NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Belediyesinin Aralık ayı oturumlarında alınan kararlar açıklandı. 5393 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 18. Maddesinin (f) ve 59. Maddesinin (e) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 96. ve 97. Maddesi hükümlerine göre hazırlanan 01.01.2021 tarihinden geçerli olacak ekteki su gelir tarifelerinin kabulüne oy birliğiyle karar verildi. Belediye Meclis […]

 Meclisin Aralık ayı kararları açıklandı

08.12.2020 - 12:32

Güncelleme : 08.12.2020 - 12:32

Meclisin Aralık ayı kararları açıklandı

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Belediyesinin Aralık ayı oturumlarında alınan kararlar açıklandı.

5393 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 18. Maddesinin (f) ve 59. Maddesinin (e) fıkrası ile 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 96. ve 97. Maddesi hükümlerine göre hazırlanan 01.01.2021 tarihinden geçerli olacak ekteki su gelir tarifelerinin kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Belediye Meclis toplantısından 09.11.2020 tarih ve 95, 96 ve 97 sayılı gündem maddesince İmar Komisyonuna havale edilen konularla ilgili İmar Komisyon Raporu okundu.

Yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde; Medaş Meram Elektrik Dağıtım A.Ş’nin İlimiz Bahçelievler Mahallesinde artan enerji talebinin karşılanması ve ileriye dönük dönüşüm projelerinin planlanması amacıyla 2 adet trafo alanı olarak imar plan değişikliği yapılması planlanan alan şehrimiz imar planında park alanına isabet ettiği ve bu alanların trafo alanı olarak düzenlendiği görülmüştür.

Belediyemizin ihtiyacı doğrultusunda 2513 ada 87, 91, 96 parseller ve  67 ada 156 nolu parselin bulunduğu bölge şehrimiz imar planında Teknik Altyapı alanına isabet ettiği, belediyemizin ihtiyacı doğrultusunda bu alanın ticaret alanı olarak düzenlendiği görülmüştür.

Söz konusu taleplerin sosyal donatı dengesini etkilediği için bir bütün olarak değerlendirilmesinin uygun olduğu eksilen teknik alt yapı ve park alanlarının 500 metre mesafe içinde karşılandığı görüşmüş olup, 1/5000 NİP-50541107  ve 1/1000 UİP-50777877 plan işlem numaralı imar plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uyulması şartı ile kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde; Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Güzelyurt Mahallesi, 1637 ada 1 nolu parsel şehrimiz imar planında bitişik nizam 4 kata müsaadeli (E:1.60 Yençok:14.50m) Tick1 alanına isabet ettiği, mevcutta park ve oyun alanı olarak düzenlendiği görülmüş olup, park alanının bütünlüğünü bozmamak ve bölge halkının kullanımına devam edilmesi amacıyla park alanı olarak düzenlendiği görülmüştür. Bitişik nizam 4 kata müsaadeli (E:1.60 Yençok:14.50m) Tick1 alanı ise 3239 ada, 2 parselin kuzeyinde ve bölgenin yapılaşma karakteri dikkate alınarak emsal artışı olmaksızın bitişik nizam 5 kata müsaadeli (E:1.60 Yençok:17.50m) Tick1 alanı olarak düzenlendiği, eksilen park alanının söz konusu bölgede karşılandığı, belediyemizin ve kamunun yararı göz önünde bulundurularak hazırlanan 1/5000 NİP-50235842  ve 1/1000 UİP-50311633  plan işlem numaralı imar plan değişikliğinin 3194 Sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uyulması şartı ile kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde; İlimiz Sümer Mahallesi 3195 ada 6 nolu parsel şehrimiz imar planında E:0.20 Yençok:5.50m Akaryakıt alanına, 3195 ada 7 nolu parsel ise şehrimiz imar planında E:1.00 Yençok:9.50m T2 alanına isabet etmektedir. İmar Plan Değişikliği ile 3195 ada 6 nolu parseli E:0.40 Yençok:6.50m Akaryakıt alanı olarak düzenlendiği, 3195 ada 7 nolu parselin 5 metre olan arka çekme mesafesinin 3 metre olarak düzenlendiği görülmüş olup,   1/1000 UİP-50177342  plan işlem numaralı imar plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uyulması şartı ile kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesi gereği T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından, 2020-2021 yılı yatırım programında yer alan yatırım projeleri finansmanı için şartlı bağış yardımının alınmasına oy birliğiyle karar verildi.

5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (f) ve (p) bentlerinin verdiği yetki ve imtiyazlarının kullanılmasına yönelik aynı maddenin (b) bendi gereğince Belediye Meclisinde kabul edilerek uygulanmakta olan Nevşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü Yönetmeliğinin 11. Maddesinin 6. Bendinde “Araç değişikliğinde araç yaşı 10 yaş altında olacaktır.” ibaresinin kaldırılmasına, Geçici 4. Madde olarak  “31.12.2020 tarihi itibari ile 15 yaşını dolduran araçlar 30.06.2021 tarihine kadar kullanılabilecektir. Bu tarihten itibaren yönetmelik şartlarına haiz bir araçla değiştirmek zorundadır.” hükmünün eklenmesine oy birliğiyle karar  verildi.

Nevşehir Belediyesi Taksi Durakları ve Ticari Taksi Yönetmeliğinde;

14. Maddesinin 4. Bendinde geçen “15” sayısı “12” ile değiştirilmesine, 14. Maddesinin 1. Bendi “Ticari taksiler boya rengi ral 1028 kodlu sarı ve tek tip olacaktır” şeklinde değiştirilmesine; Geçici 1. Madde “Mevcutta çalışan ticari taksiler 31.12.2021 tarihine kadar 15 yaşından küçük (15 dahil) araçlarla faaliyet yürütebilecek olup, bu tarihten itibaren ve bu tarihten önceki araç değişikliklerinde Yönetmeliğinin 14. Maddesinin 4. Bendi şartlarına haiz bir araç ile faaliyet yürütecektir.” Hükmünün eklenmesine;

Geçici 2. Madde “Yönetmeliğin 14. Maddesinin 1. Bendi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mevcuttaki Ticari Taksi araçlarında yapılan ilk değişikliklerde uygulanacaktır.” hükmünün eklenmesine oy birliğiyle karar verildi.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın