Makine ve ekipman kirasına % 10 zam yapılacak

Makine ve ekipman kirasına % 10 zam yapılacak NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir İl Genel Meclisinin yılın ilk toplantılarında alınan kararlar açıklandı. Söz konusu kararlar arasında kamu kurum ve kuruluşlarına ya da tüzel kişilere yapılacak makine ve ekipman kiralamalarına % 10 zam yapılmasına da karar verildi. Meclisin Ocak ayı toplantılarında alınan kararları şöyle; İl Özel İdaresi makine parkında […]

 Makine ve ekipman kirasına % 10 zam yapılacak

16.01.2021 - 11:36

Güncelleme : 16.01.2021 - 11:36

Makine ve ekipman kirasına % 10 zam yapılacak

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir İl Genel Meclisinin yılın ilk toplantılarında alınan kararlar açıklandı.

Söz konusu kararlar arasında kamu kurum ve kuruluşlarına ya da tüzel kişilere yapılacak makine ve ekipman kiralamalarına % 10 zam yapılmasına da karar verildi.

Meclisin Ocak ayı toplantılarında alınan kararları şöyle;

İl Özel İdaresi makine parkında bulunan makine ve ekipmanlarının, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer özel ve tüzel kişilere, 2020 yılı ücretlerinin %10 oranında artırılmak suretiyle  2021 yılı ücretlerinin belirlenerek kiraya verilmesine. İl Genel Meclisinin birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

Ürgüp İlçesi Sarıhıdır Köyü 669 adanın bulunduğu taşınmazlara esas yol istikameti ve genişliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. Maddesi hükmü gereğince belirlenmesine. Ayrıca, İlimiz Ürgüp İlçesi Sarıhıdır Köyü 669 adanın bulunduğu taşınmazların Kapadokya Alan Başkanlığı sınırında kalan kısmının incelenmek üzere Kapadokya Alan Başkanlığına gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

Merkez İlçe Güvercinlik Köyü 2241 parsele ait şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan “Rekreasyon Alanı (Hobi bahçesi)” amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının onaylanması talebinin. Araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclis Başkanlığına sunulmasına karar verildi.

İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereği, Denetim Komisyonuna Mehmet Zağlanmış, Ömer Cerit, Şenol Kendir, Soner Erkan Dündar Ve Yücel Yılmaz’ın seçilmelerine karar verildi.

İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için, 2021 yılı çalışmalarına başlayacak olan Denetim Komisyonunda görev alacak 2 adet memur üyenin 10 gün süreli günlük 115 TL ücret ile görevli olarak çalıştırılmalarına karar verildi.

Gülşehir İlçesi Abuşağı Köyü 157 ada 1 nolu parsele ait şehir plancısı müellifi tarafından “Konut Alanı” amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar kanunun 8/b maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddeleri hükmü gereği  onaylanmasına karar verildi.

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Hacıbektaş İlçesi Karaburna Köyü 108 ada 5 parselde kayıtlı niteliği arsa olan 5.000,00 m2 yüzölçüme sahip taşınmaz üzerinde bulunan 556 m2 kullanım alanına sahip binanın 25 yıllığına, 5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin f bendi hükmü gereğince kiraya verilmesine karar verildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. İlimiz Acıgöl İlçesi Ağıllı Köyü 112 ada 36 nolu parsele ait şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan “Konut Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının, 3194 sayılı İmar kanunun 8/b Maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddesi hükmü gereği İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 07.01.2021 tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. İlimiz Derinkuyu İlçesi, Suvermez Köyü, 394 ada 1 ve 2 nolu parsellere ait şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmamasına oy birliği ile karar verildi.

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 36. maddesinin 3. Fıkrası ile 5393 sayılı kanunun 49. Maddesi gereğince, 2021 yılı içerisinde İl Özel İdaresinde Tam zamanlı olarak, 9 mühendis ve 2 Tekniker olmak üzere toplam 11 sözleşmeli personel çalıştırılmasına. 2021 yılı içerisinde çalıştırılacak olan sözleşmeli personele ödenecek ücretin, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünce yayınlanacak genelgenin taban aylık tutarı tablosuna göre tespit edilmesine karar verildi.

Merkez İlçe Boğaz Köyü 105 ada 162 nolu parsele ait şehir plancısı müellifi tarafından kamulaştırma nedeniyle küçülen parselde yapılacak olan planı değişikliği için “İmalathane Tesis Alanı” amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin birliği ile karar verildi.

Nevşehir İli, Merkez İlçe Güvercinlik Köyü 2017 ve 2023 nolu parsellere ait şehir plancısı müellifi tarafından “Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı” amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının İl Genel Meclisince onaylanması talebinin. Araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclis Başkanlığına sunulmasına karar verildi.

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kozaklı İlçesi Karasenir Köyü 576 parselde kayıtlı “Kargir Dükkan ve Garaj” niteliğindeki taşınmazın 10 yıllığına, 5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin f bendi hükmü gereğince kiraya verilmesine karar verildi.

 

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın