İl genel meclisinin Ekim ayı kararları açıklandı

İl genel meclisinin Ekim ayı kararları açıklandı NEVŞEHİR(MHA) İl Genel Meclisinin Ekim ayında yaptığı oturumlarda alınan kararlar açıklandı. İlimiz merkez ilçede yapımı devam eden Mesut Çetin  Anaokulu inşaatı yapımında kullanılmak üzere hayırsever Mesut Çetin tarafından yapılmak istenen 620.000,00 TL nakdi yardımın  5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin g bendi gereğince şartlı bağış olarak kabul edilmesine. İl […]

 İl genel meclisinin Ekim ayı kararları açıklandı

27.10.2020 - 13:44

Güncelleme : 27.10.2020 - 13:44

İl genel meclisinin Ekim ayı kararları açıklandı

NEVŞEHİR(MHA) İl Genel Meclisinin Ekim ayında yaptığı oturumlarda alınan kararlar açıklandı.

İlimiz merkez ilçede yapımı devam eden Mesut Çetin  Anaokulu inşaatı yapımında kullanılmak üzere hayırsever Mesut Çetin tarafından yapılmak istenen 620.000,00 TL nakdi yardımın  5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin g bendi gereğince şartlı bağış olarak kabul edilmesine. İl Genel Meclisinin 05.10.2020 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

İl Genel Meclis Üyeleri; Haydar ÇİFTCİ, Alpaslan KAYGISIZ ve Soner Erkan DÜNDAR tarafından verilen önerinin 5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununun 13. maddesi gereği gündeme ilave edilerek görüşülmesine, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce İl Genel Meclisine öneride bahsi geçen konularla ilgili bilgi sunulmasına. İl Genel Meclisinin 05.10.2020 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

5686 sayılı Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 25. Maddesinin 6. Bendine istinaden; Kozaklı İlçesinde bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığından onaylı Turizm İşletme Belgeli tesislerin kullandığı jeotermal su m3 birim bedeli 0,04 TL olarak belirlenmesine,   İl Genel Meclisinin 06.10.2020 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

Kozaklı Termal Turizm Merkezi ve İdaremize ait 2007/18 no’lu Jeotermal Kaynak İşletme Ruhsat sahasında faaliyet gösteren tüm tesislere  (jeotermal kaynak ruhsatları uhdelerinde kalmak üzere) debimetre takılması/taktırılması, söz konusu alanda faaliyet gösteren tesislerden merkezi dağıtım sistemine dahil olmak isteyen tesislere, otel/tesis altı bağlantıları ve debimetre takılması işlemlerinin NEV-JET A.Ş. tarafından gerçekleştirilmek üzere merkezi dağıtım sistemine bağlanarak jeotermal su temin edilmesi, jeotermal su üretiminin tek elden yapılmasının sağlanması için İl Özel İdaresine ve/veya NEV-JET A.Ş. ye yetki verilmesine. İl Genel Meclisinin 06.10.2020 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

Nevşehir İli, Gülşehir İlçesi Abuşağı Köyü,142 ada 1 nolu parsele ait şehir plancısı, plan müellifi tarafından “konut alanı” amacıyla hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin, İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 07.10.2020 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

Nevşehir İli, Gülşehir İlçesi Eskiyaylacık Köyü,124 ada 25 nolu parsele ait şehir plancısı, plan müellifi tarafından “konut alanı”  amacıyla hazırlanan uygulama, imar planı değişikliğinin, İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 07.10.2020 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi İnallı Köyü, 138 ada 241 nolu parsele ait şehir plancısı, plan müellifi tarafından “konut alanı”  amacıyla hazırlanan uygulama, imar planı değişikliğinin, İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 07.10.2020 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. İlimiz Merkez İlçe, Alacaşar Köyü, 205 ada 4, 11 ve13 nolu parsellere ait Konut Alanı kurulmasına ilişkin şehir plancısı plan müellifi tarafından hazırlanan uygulama imar planlarının, İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 07.10.2020 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

Köy yerleşik alan sınırı tespit edilmiş veya edilecek olan köylerde; yerleşik alan sınırının parseli ikiye bölmesi durumunda ifraz şartı aranmaksızın yerleşik ve gelişme alanı içinde kalan kısmının harita dosyası ile tespit edilerek yerleşik alan içinde kalan kısmında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 27. Maddesine göre taleplerinin değerlendirilmesi, mülk sahibinin talebi halinde yerleşik alan sınırı ile yerleşik alanın civarına ait sınır hattına göre ifraz edilmesine. İl Genel Meclisinin 08.10.2020 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Topaklı Köyü 154 ada 1 nolu parsele ait şehir plancısı, plan müellifi tarafından “konut alanı”  amacıyla hazırlanan uygulama, imar planı değişikliğinin İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 08.10.2020 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Kozaklı İlçesi, Kalecik Köyü 156 ada 10 parselde kayıtlı 40.567,18 m2 yüzölçümlü arsa vasfındaki taşınmazı Köy hizmetlerinde kullanılmak üzere Kalecik Köyü Muhtarlığı adına 15 yıllığına tahsisinin yapılmasına. İl Genel Meclisinin 08.10.2020 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.                                           

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Hacıbektaş İlçesi, Bala Mahallesi 5 ada 14 parselde kayıtlı 1.063,86 m2 yüzölçümlü “iki katlı Kargir Özel İdare binası” niteliğindeki taşınmazın 2020-2021 kurs yılı süresince kullanılmak üzere 1 yıllığına, Hacıbektaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına tahsisinin yapılmasına. İl Genel Meclisinin 08.10.2020 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Derinkuyu Belediyesine ait 353 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazın idaremizce “Belediye Hizmetleri Dışında Kullanılamaz “şerhinin yerine” Kamu Kurumlarınca Kamu Hizmetleri Dışında Kullanılamaz” şeklinde tapuya şerh verilerek taşınmazın tapu kaydı üzerinde değiştirilmesine. İl Genel Meclisinin 08.10.2020 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 45.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27. Maddesi gereği hazırlanan İl Özel İdaresi 2021 ve İzleyen İki Yıl Bütçe tasarısının İl Genel Meclisinde görüşülmesi talebinin. Araştırılmak ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, tanzim edilecek raporun İl Genel Meclis Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 09.10.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesi gereğince 2021 ve İzleyen İki Yıl Bütçe Tasarısı kesinleştikten sonra revize edilmek üzere hazırlanan 2021 Yılı Performans Program Taslağının İl Genel Meclisinde görüşülerek karara bağlanması talebinin. Araştırılmak ve incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, tanzim edilecek raporun İl Genel Meclis Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 09.10.2020 tarihli oturumunda oy birliği ile karar verildi.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın