ALAN YÖNETİMİ KAPADOKYA BÖLGEMİZDE NE YAPMAK İSTEMEKTEDİR?

ALAN YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI KAPADOKYA BÖLGEMİZDE NE YAPMAK İSTEMEKTEDİR? Göreme, Hristiyanlığın Anadolu’da yayıldığı 10. Yüzyılda kurulmuş 1. Derece arkeolojik sit alanıdır. İçinde Hristiyanlığın ilk örnekleri kiliselerin yer aldığı, Türkiye’nin en büyük açık hava müzesidir. 1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesine alınmıştır. Yılda 3 milyon turist tarafından ziyaret edilmektedir. Göreme aynı zamanda içinde Göremelilerin yaşadığı […]

 ALAN YÖNETİMİ KAPADOKYA BÖLGEMİZDE NE YAPMAK İSTEMEKTEDİR?

09.02.2021 - 23:35

Güncelleme : 09.02.2021 - 23:35
ALAN YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI KAPADOKYA BÖLGEMİZDE NE YAPMAK İSTEMEKTEDİR?
Göreme, Hristiyanlığın Anadolu’da yayıldığı 10. Yüzyılda kurulmuş 1. Derece arkeolojik sit alanıdır. İçinde Hristiyanlığın ilk örnekleri kiliselerin yer aldığı, Türkiye’nin en büyük açık hava müzesidir.
1985 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesine alınmıştır. Yılda 3 milyon turist tarafından ziyaret edilmektedir.
Göreme aynı zamanda içinde Göremelilerin yaşadığı 3 bin nüfuslu bir beldedir. Çok önemli tarihi ve doğal zenginliklere sahip Göreme, 21. 7. 1983 tarihinde 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma kanunu kapsamına alınmıştır. Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu, o günden beri hem bölgenin tarihi ve doğal dokusunu korumuş hem de insanların imar ve inşaat ihtiyaçlarını kurallar içinde karşılamıştır.
Ancak 1. 6. 2019 tarih ve 30791 sayılı resmi gazetede yayınlanan 38. Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu uygulamadan kaldırılarak Kapadokya Alan Yönetimi Başkanlığı adıyla bir kurul oluşturulmuştur. Bu kurulun kanunu yoktur ve TBMM’ne de getirilmemiştir, görüşülmemiştir. Kapadokya Alan Yönetimi Başkanlığının görevleri olarak idari bazı uygulamalar sayılmakta tarihi ve doğal dokunun korunmasına yönelik hiçbir hususa yer verilmediği görülmektedir. Zaten Alan Yönetimi Başkanlığı kadrosu da tarihi ve doğal dokuyu koruma konusunda herhangi bir uzmanlık aranmaksızın ve tamamen liyakatsiz ve yandaşlık yaklaşımı ile oluşturulmuştur.
Kuruluşu kanunsuz olan Alan Yönetimi Başkanlığı şu anda bölgede adeta terör estirmektedir. Evler, oteller, işyerleri, tarımsal amaçlı depolar, bağ evleri yıkılmakta ve hatta dikilen ağaçlar, fidanlar sökülmekte, ağaç başına 39 tl ceza kesilmekte, imar affından ciddi miktarlarda para yatırarak yararlanan kişilerin parası iade edilmeksizin yapıları yıkıldığı gibi bir de yıkım parası tahsil edilmektedir.
En üzücü hususlardan biriside ayrımcı yaklaşımlardır. Siyasi nüfuz sahibi kişilerin aykırı yapılarına dokunulmamakta ve garibanların 50 yıllık evleri başlarına yıkılmaktadır. Bölgede doğal yapıya en aykırı ve çirkin yapıların başında Kültür Bakanlığının Göreme ve Zelve açık hava müzesindeki idari binaları ile Alan Yönetiminin Paşa Bağı ve Cevizli Bağ adlı bölgelerde yaptığı baraka tarzı yapılardır. Mustafa Paşa beldemizde Peribacalarının arasına yapılan dev inşaata kimse dokunamamaktadır. Göreme, Uçhisar ve Ürgüp’te belediye başkanları ile yakınlarının ve siyaseten nüfuzlu kişilerin aykırı yapılarına ses çıkarılmamaktadır.
Alan Yönetimi Başkanlığı Kurulu’nun yıkım faaliyetleri derhal durdurulmalıdır. Yasal olmayan bu kurul kapatılmalıdır. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu yeniden faaliyete geçirilmeli veya yeni bir benzeri kurul oluşturularak, liyakatli, uzman bir heyet görevlendirilmelidir.
Göreme beldesi için1989 yılında yapılan imar planı yeniden ve genişletilerek revize edilmelidir. Doğal yapıya uygun projelere izin verilmeli, ayrımcı yaklaşımlar terkedilmelidir. Ev olarak kullanılan yerlerin yıkımı durdurulmalıdır.
Bölgede genelde gariban kesimin işlettiği ve hediyelik eşya, çay kahve sattığı baraka tarzı yapılar vardı. Bunlar büyük ölçüde yıkılmıştır. Ancak Alan Yönetimi, Paşa Bağı ile Cevizli Bağ mevkilerindeki baraka tarzı yapıların yerine yeni tarz yapılar yaptırmıştır. Bu yapılar da hem çirkin olmuş hem de ancak kümes büyüklüğünde yapılmıştır. Oysa bu yapılar doğal yapıya uygun ve estetik olarak daha güzel, daha kullanışlı bir proje şeklinde planlanabilirdi. Alan Yönetimi Başkanlığının iş bilmezliğinin en güzel örneği bu uygulamadır. Bölgede hem bu Paşa Bağı ve Cevizli Bağ ile Göreme Esentepe, Ürgüp Devrent ve Üç Güzeller bölgelerinde yıkılan baraka tarzı yapıların yerine hak sahiplerine projesi uzman kişiler elinden çıkmış yeni ve estetik değerli, doğal yapıya uygun, kullanışlı dükkân izni verilmelidir.
Devlet Göremelilerin evlerini ve iş yerlerini yıkmak yerine, doğal gaz getirmelidir, alt yapısını yapmalıdır, Göreme’nin suyu yoktur. 3 milyon turistin geldiği beldede otellerin suyu akmamaktadır. Göreme, Göremelilerin ekmek teknesidir, Göreme’yi devlet değil Göremeliler korumalıdır, korumaktadır, koruyacaktır.
Ürgüp Aktepe, Çakıllı, Ağıl, Yumurcak, Pancarlık mevkilerinde hektarlarca ekim dikim alanı ve bağlar bahçeler bulunmakta bu alanın içinde yaklaşık 800 civarında tarımsal amaçlı depolar ve bağ evleri bulunmaktadır. Esasen Göreme ve Uçhisar bölgesi ekim alanları ile bağ ve bahçelerinin bulunduğu bölgelerde de bir o kadar bağ evleri bulunmaktadır. Alan Yönetimi Başkanlığı, sit alanı olmakla birlikte turizm sahasının tamamen dışında kalan ekim alanlarındaki bu yapıları da yıkmak istemektedir. Bu uygulama bölgenin bağ ve bahçe tarımını da bitirecektir. Bu yıkım da derhal durdurulmalıdır. Bağ evleri için de bir tip proje veya görünüm olarak daha güzelleştirme çalışması yapıla bilinir.
Ayrıca imar barışı uygulaması 3194 sayılı imar kanununun geçici 16 maddesine göre yapılmıştır. Bu madde daha önceki yıkım kararlarını ve para cezalarını iptal etmiş, yürürlükten kaldırmıştır. Dolayısıyla imar barışından yararlanan bütün yapılar imarlıdır, yasaldır. Yasal olmayan yıkım kararları ve yıkım uygulamasıdır.
Son olarak Alan Başkanlığının bölge için ÜST ÖLÇEKLİ İMAR PLANI yaptırmak hazırlığı içinde olduğu bilinmektedir. Takke düşmüş kel görünmüştür. Alan Yönetimi Başkanlığının esas amaçlarının bu olduğu anlaşılmaktadır. Belediyelerin elinden imar yetkisinin alınarak bu kurula devredilmesi, gerçek niyetlerini ortaya çıkarmıştır. Üst Ölçekli İmar Planı yapılarak bölge bir rant paylaşımı amacına kurban edilecektir. Kapadokya kaybedilme tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır.
Ömer Ay
İYİ PARTİ NEVŞEHİR İL BAŞKANI

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın