AHİKA’ dan personel alımı duyurusu

AHİKA’ dan personel alımı duyurusu NEVŞEHİR(MHA) Ahiler Kalkınma Ajansı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 2 (İki) Uzman Personel, 1 (Bir) Destek Personeli, 1 (Bir) Hukuk Müşaviri alımı yapacak. T.C. Ahiler Kalkınma Ajansının faaliyet alanına Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir ve Niğde illeri girmekte olup merkezi Nevşehir ilinde bulunmakta. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, […]

 AHİKA’ dan personel alımı duyurusu

17.10.2020 - 12:55

Güncelleme : 17.10.2020 - 12:55

AHİKA’ dan personel alımı duyurusu

NEVŞEHİR(MHA) Ahiler Kalkınma Ajansı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde;

2 (İki) Uzman Personel, 1 (Bir) Destek Personeli, 1 (Bir) Hukuk Müşaviri alımı yapacak.

T.C. Ahiler Kalkınma Ajansının faaliyet alanına Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir ve Niğde illeri girmekte olup merkezi Nevşehir ilinde bulunmakta. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden Ajansın uygun göreceği herhangi birinde çalışacak. (Hukuk Müşaviri Ajansın merkez hizmet binasının bulunduğu Nevşehir ilinde görevlendirilecek.)

Tüm Adaylar İçin Aranan Genel Şartlar

Türk vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, Dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

Uzman Personel Adayları İçin Aranan Nitelikler;

Üniversitelerin Tablo – 1’de belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo-1’de belirtilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak, YDS veya e-YDS – İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (yetmiş) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmakta. Mevzuatı gereği ÜDS-YÖKDİL kabul edilmemektedir.)

Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri;

Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçını haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.):

Doktora / yüksek lisans / ikinci lisans / yan dal / çift ana dal / ön lisans yapmış olmak,

Birden fazla yabancı dili iyi derecede bilmek ve belgelendirmek (ÖSYM tarafından kabul edilen yabancı dil puanı / belgesi dikkate alınacaktır.),

Sürücü belgesi sahibi ve aktif olarak araç kullanıyor olmak.

MS Office Programlarını, özellikle Word ve Excel programlarını iyi derecede kullanabilmek.

Kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi, vergi, iş kanunu ve SGK mevzuatı,

Ajansın faaliyet gösterdiği aşağıda sayılan alanlarda fiilen çalışmış ve bunu belgelendirebiliyor olmak, süresi 30 saat / 5 günden fazla olan ve belgelendirebilecek eğitim almak veya kursa katılmak.

İç kontrol sistemi, Bütçe, çalışma programı, harcama programı, muhasebe, finans, mali analiz ve bankacılık, Kamu muhasebesi, tek düzen muhasebe sistemi, vergi, iş kanunu ve SGK mevzuatı, Satın alma usulleri, şartname ve ihale dosyaları, İnsan Kaynakları, SPSS, Minitab vb. istatistiksel paket programları, Stratejik planlama, Fizibilite hazırlama, Proje yönetimi,

10. Devlet destekleri konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak, Avrupa Birliği destek mekanizmaları konusunda tecrübe sahibi olmak,

Destek Personeli İçin Sınava Giriş Şartları

Mali İşler Görevlisi İçin Aranan Nitelikler;

Üniversitelerin dört yıllık fakülte veya yüksekokulların Maliye, Muhasebe ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak,

Mali İşler Görevlisi İçin Tercih Nedenleri;

MS Office programlarını iyi derecede kullanabilmek, Kamu muhasebesi (özellikle Mahalli İdareler Muhasebesi), tek düzen muhasebe sistemi, vergi mevzuatı konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, Finansal raporlama, bütçeleme, analitik bütçeleme sistemi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak, Gelir ve gider takibi yapılması, muhasebe evrak ve arşivleme sisteminin yürütülmesinde bilgi ve deneyim sahibi olmak. En az 3 (üç) yıl SGK kayıtları ile belgelendirilebilecek şekilde kamu veya özel sektörde iş deneyimine sahip olmak,

Hukuk Müşaviri İçin Sınava Giriş Şartları

Hukuk Müşaviri İçin Aranan Nitelikler;

En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının hukuk fakültelerinden lisans düzeyinde mezun olmak, YDS veya e-YDS – İngilizce dilinden son başvuru tarihi itibarıyla son 5 (beş) yıl içerisinde en az 70 (altmış) puan almış veya buna denk kabul edilen geçerlilik süresi dolmamış uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. (Denklikte ÖSYM’nin dil eşdeğerliğine ilişkin resmi denklik çizelgesi temel alınmaktadır. Mevzuatı gereği ÜDS-YÖKDİL kabul edilmemektedir.) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından mezun oldukları öğrenim dallarına göre Belirtilen İlgili Puan Türlerinden En Az 80 (Seksen) Puan Almış Olmak,

Başvuru Şekli, Tarihi Ve Yeri

Başvurular, 02/11/2020 tarihinden başlayarak 13/11/2020 tarihi saat 23.59’a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Ahiler Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacak.

Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacak. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunlu. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın