Temmuz ayı meclis toplantısı kararları açıklandı

Temmuz ayı meclis toplantısı kararları açıklandı NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Belediyesinin geçtiğimiz günlerde Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde yapılan meclis toplantısında alınan kararlar açıklandı. Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 inci maddesine istinaden, Renault Symbol markalı aracın Nevşehir Belediyesine hibe olarak kabulüne oy birliğiyle karar verildi. Belediye hizmetlerinde fiilen kullanılan […]

 Temmuz ayı meclis toplantısı kararları açıklandı

16.07.2021 - 9:23

Güncelleme : 16.07.2021 - 9:23

Temmuz ayı meclis toplantısı kararları açıklandı

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Belediyesinin geçtiğimiz günlerde Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde yapılan meclis toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18 inci maddesine istinaden, Renault Symbol markalı aracın Nevşehir Belediyesine hibe olarak kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Belediye hizmetlerinde fiilen kullanılan araçlarla ilgili olarak kamu yararına tahsis ve haczedilemezlik kararı alınmasına oy birliğiyle karar verildi.

Belediye Kanununun 49 uncu maddesine istinaden, Belediye norm kadro cetvelinde münhal bulunan kadrolar için Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak, bir(1) adet Tekniker unvanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasına, Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Net Ücret Tavanının % 90’ı oranında ödenmesine karar verildi.

Nevşehir İlinin Sosyal Konutları olan TOKİ konutlarının yoğun olduğu bölgede ve TOKİ konutlarına ulaşımı sağlayan en önemli yol güzergâhı üzerinde kalmakta olup, Nevşehir Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün de böyle bir alanda TOKİ Konutlarında yaşayan sosyal yaşamı ve geliri düşük kadınların topluma kazandırılması, sosyal yaşamın ve ekonomik yönden güçlendirilmesi adına Kadın Yaşam Evi yapmak istediği Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirdi. Gerekli araştırmalar neticesinde de Maliye Hazinesine ve Nevşehir Belediye Başkanlığı’na ait olan 1484,16 m2’lik kısmında karşılanması uygun görüldü. İmar plan değişikliği ile

5393 sayılı Belediye Kanununun 18/g maddesi gereği, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından 2021 yılı yatırım programında yer alan yatırım projeleri finansmanı için şartlı bağış yardımının alınmasına oy birliğiyle karar verildi.

Nevşehir Belediye Başkanlığı, Sulusaray Belediye Başkanlığı, Nar Belediye Başkanlığı ve Göre Belediye Başkanlığı ile yapılan Protokol’ün hala yürürlükte olmasına binaen 12. Bölge Müdürlüğü; Nevşehir il merkezi ve civar yerleşimlerin içme suyu ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla Kızılırmak Projesi kapsamında Nevşehir İçme Suyu İsale Hattı ve Nevşehir İçme Suyu Arıtma Tesisi işlerine DSİ’ce ikmal işi adı ile devam edilip edilmemesi kararının daha kapsamlı bir değerlendirme yapılmak üzere ileri bir tarihe ertelenmesine oy birliğiyle karar verildi.

Güzelyurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı ve Erenler Caddesi isminin değiştirilip değiştirilmemesi ile ilgili müzekkerenin tekrar değerlendirilerek ileri bir tarihte görüşülmek üzere ertelenmesine oy birliğiyle karar verildi.

Taşıt Kanununun 10 uncu maddesi gereği Belediyemiz hizmetlerinde kullanmak üzere 8 adet 4X4 Çift Kabinli Kamyonet alınmasına oy birliğiyle karar verildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” “Yenileme” başlıklı 16’ıncı maddesi çerçevesinde Belediye 2022-2024 Stratejik Planına ait 10.06.2021 tarihli Başkanlık onayı ile yenileme kararının meclisce onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın