Spor bilimleri fakültesinde özel yetenek sınavı yapılacak

Spor bilimleri fakültesinde özel yetenek sınavı yapılacak NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı özel yetenek sınavı yapılacak. Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı için Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilecek. Kontenjan, ön-kayıt, sınav tarihleri, başvuru […]

 Spor bilimleri fakültesinde özel yetenek sınavı yapılacak

12.07.2023 - 11:13

Güncelleme : 12.07.2023 - 11:13

Spor bilimleri fakültesinde özel yetenek sınavı yapılacak

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı özel yetenek sınavı yapılacak.

Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı için Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul edilecek. Kontenjan, ön-kayıt, sınav tarihleri, başvuru koşulları ve ön-kayıt sırasında gerekli olacak belgelerle ilgili bilgiler verildi.

Başvuru Koşulları

T.C. veya K.K.T.C vatandaşları ile NEVÜ tarafından kabul edilen asgari başvuru şartını yerine getiren yabancı uyruklu adaylar başvuru yapabilir.

Başvuru tarihinde mezun veya mezun olabilir durumda olmak (Kesin kayıtlarda mezuniyet belgesini beyan etmeyen aday kayıt hakkını kaybeder).

Liselerin Spor alan/kol bölümlerinden veya diğer bölümlerinden mezun olan tüm adayların (Genel, Milli, Engelli) 2023 YKS sınavına girmiş ve Y-TYT puan türünden en düşük sekiz yüz bininci (800.000) başarı sırasına sahip (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır).

2022-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2023-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2023 yılında sadece “Özel Yetenek Sınavı” sonuçlarına göre başvurmak isteyenlerin dönüştürülmüş puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2023-YKS başvurularını yapmaları gerekmektedir.

2023 TYT Merkezi Yerleştirme Sistemi ile herhangi bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar da bu sınava başvurabilirler.

Spor Özgeçmişi olmayan adaylar da sınava başvuru yapabilir.

Engelli adaylardan (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (Mental Retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, Dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar) durumlarını, “Engelli sağlık kurulu raporu (Adayın engel seviyesi %40 ve üzerinde olmalıdır)” ile belgelemeleri kaydıyla 2023 YKS’de Y-TYT puan türünden en düşük sekiz yüz bininci (800.000) başarı sırasına sahip (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır) olan T.C. vatandaşları başvuruda bulunabilir. Engellilerin, gerek duyulduğu takdirde özel yetenek sınav parkuruna bir yardımcı ile katılabilmelerine Sınav Yürütme Komisyonu karar verir.

Çevrimiçi Başvuru Sistemine Yüklenmesi Gereken Belgeler

Mezuniyet belgesi ya da diploma (Belge veya diploma üzerinde alan/kol/bölüm yazılı olmalıdır. Halen bir üniversitede öğrenci olan adaylar, üniversitelerinin öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile sınava başvuru yapabilir. Mezuniyet için sorumluluk sınavına girmesi gereken adaylar bu durumlarını belgeledikleri takdirde ön kayıt yaptırabilirler),

1 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olmalıdır),

2023 YKS sonuç belgesi,

Varsa Spor Özgeçmişi ve Spor Yılı Gösterir Belge(ler),

Adayın özel yetenek sınavına başvuru yapmasına sağlık açısından herhangi bir engel olmadığına dair kişisel sağlık beyan onayı (çevrimiçi başvuru sırasında aday onaylayacaktır),

Milli Sporcular için Spor Genel Müdürlüğü (SGM) ya da ilgili Spor Federasyonu tarafından verilen onaylı milli sporcu olduğunu gösteren belge,

Engelli adaylar için “Sürekli Engelli Sağlık Kurulu Raporu”, (çevrimiçi başvuru sırasında aday onaylayacaktır),

Sınava başvuran yabancı uyruklu adaylardan Türkiye’de yükseköğretim görmek için girdikleri sınavın puanını gösterir belgenin aslı.

Başvuru Süreci İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Çevrimiçi başvuru sisteminde talep edilen belgelerin eksik veya hatalı yüklenmesi durumunda adayın başvurusu reddedilecektir. Bu durumda adayların başvuru sırasında beyan ettikleri e-mail (elektronik posta) adreslerine bilgi mesajı gönderilecektir. Bu mesajın takibi adayın sorumluluğundadır. Aday başvuru tarihleri arasında eksik veya hatalı olan evraklarını, düzenleyip hazırladığı taktirde başvuru sistemi üzerinden tekrar yükleyip başvurusunu yineleyebilecektir.

Adaylar, başvuruları onaylanana kadar başvuru sürecini takip etmekle yükümlüdür. Belirtilen durumlarda yaşanacak hak kayıplarından fakültemiz sorumlu tutulamaz.

Spor özgeçmiş puanı almak isteyen adaylar yalnızca tek bir spor dalı üzerinden başvuru yaparak puan alabilir. Spor özgeçmiş puanı için başvuru esnasında spor dalı belirtilmesi zorunlu olmakla beraber ilgili spor dalı ile alakalı gerekli evrakın sisteme (PDF veya JPEG formatında) yüklenmesi gerekmektedir. Spor özgeçmiş puanından yararlanmak isteyenlerin bu belirtilen gereklilikleri yerine getirmesi şarttır. Bu gerekliliklerden herhangi birini yerine getirmeyen, eksik, hatalı veya yanlış beyanda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Yukarıdaki paragrafta bulunan şartlar, yalnızca spor özgeçmiş puanından faydalanmak isteyenleri kapsar.

Başvuru sisteminde adayın beyan ettiği spor dalı dikkate alınarak özgeçmiş puanı değerlendirilecektir. Spor özgeçmiş beyanında bulunmayan ve spor özgeçmiş beyanında bulunup eksik veya hatalı belge yükleyen adaylara spor özgeçmiş puanı verilmeyecektir.

Her adayın çevrimiçi sistemine 15 MB’a kadar belge yükleme hakkı bulunmaktadır. Adayların bu durumu dikkate alarak belgelerini PDF formatında (fotoğraf hariç) sisteme yüklemeleri gerekmekte.

Adaylar gerekli olan belgeleri elektronik ortamda çevrimiçi kayıt sisteminde ilgili olan yerlere yükleyecekler. Adaylar çevrimiçi (online) başvuru için sisteme yükledikleri spor özgeçmiş belgeleri ile başvuru çıktılarını özel yetenek sınav günü teslim edecekler.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın