Nevşehir Belediyesi kiracılarına bu yıl zam yapmayacak

Nevşehir Belediyesi kiracılarına bu yıl zam yapmayacak NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Belediyesinin Ocak ayı toplantısında alınan kararla birlikte kiracılara bu yıl süresince zam yapılmaması da kararlaştırıldı. Söz meclis toplantısında ayrıca şu kararlar da alındı; Denetim Komisyonu üye sayısının 4 olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi. Tuğran Paslanmaz, Hamza Köybaşı, Ahmet Ağır Ve Özer Hasan Duru bir yıllığına Denetim […]

 Nevşehir Belediyesi kiracılarına bu yıl zam yapmayacak

13.01.2021 - 11:32

Güncelleme : 13.01.2021 - 11:32

Nevşehir Belediyesi kiracılarına bu yıl zam yapmayacak

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Belediyesinin Ocak ayı toplantısında alınan kararla birlikte kiracılara bu yıl süresince zam yapılmaması da kararlaştırıldı.

Söz meclis toplantısında ayrıca şu kararlar da alındı;

Denetim Komisyonu üye sayısının 4 olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi. Tuğran Paslanmaz, Hamza Köybaşı, Ahmet Ağır Ve Özer Hasan Duru bir yıllığına Denetim Komisyonu Üyesi seçildiler.

İtirazın yapıldığı 559 ada 4 nolu parselde yerinde aktif enerji nakil hattı bulunması sebebiyle ilgililerin yaptığı itirazın reddine oybirliğiyle karar verildi.

15 Temmuz Mahallesi, 476 ada, 2 nolu parselde imar plan değişikliği yapılıp yapılmaması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonu’na havalesine oybirliğiyle karar verildi.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine istinaden, Belediye norm kadro cetvelinde münhal bulunan kadrolar için Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalışan personellerin ilgili genelgede belirtilen oranda maaşlarının belirlenmesine, 01.01.2021 tarihinden geçerli olmak üzere oy birliği ile karar verildi.

Görevlerinin niteliği gereği günün 24 saatinde devamlılık gösteren Belediyemiz Zabıta veya İtfaiye’ de fiilen çalışan Müdür ve Personeline maktuen ödenen fazla mesainin aylık brüt: 429 TL olarak ödenmesine ve 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmasına oybirliğiyle  karar verildi.

Talep sahibi tarafından Belediyeden herhangi bir taksi hattı ihalesi alınmadığı, Belediyeye herhangi bir ücret ödenmediği ve Belediye ile talep sahibi arasında yapılmış bir sözleşme de bulunmadığı anlaşıldığından, ilgilinin taksi hattı talebinin reddine oybirliği ile karar verildi.

Belediye kiracılarımızın; Ocak ayı ödemelerinin Mayıs ayına, Şubat ayı ödemelerinin Haziran ayına ve Mart ayı ödemelerinin Temmuz aylarına ferileri ile birlikte ötelenmesine ve bütün kiracıların sözleşme sürelerinin 90 gün uzatılmasına, 2021 Mali yılında kira artışı yapılmadan kira alacakların tahsil edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Baz İstasyonu yer seçim belgesi ücretinin 2021 yılı için 11.914,95 TL + KDV olarak ve ödeme tarihinin Nisan ayı olarak belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

5393 sayılı Belediye Kanununun verdiği yetki ve imtiyazlarının kullanılmasına yönelik aynı maddenin ( b ) bendi gereğince Belediye Meclisinde kabul edilerek uygulanmakta olan Nevşehir Belediyesi Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin “Mevcutta hususi plakalı araçlarla Toplu Taşıma ve Güzergâh İzin Belgesi alarak personel taşımacılığı yapan ve ihtiyaç fazlası S plakalı Toplu Taşıma İzin Belgeli araçları hususi plakalı araçlara çevirerek personel taşımacılığı yapacaklar bu yönetmelik hakları saklı kalmak şartı ile çalışma şekli Nevşehir Belediyesi Personel Servis Araçları Yönetmeliği, yapılacak işlemler ve alınacak ücretler Nevşehir Belediyesi Okul Servis Araçları Yönetmeliği gereğince yapılacaktır” şeklinde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi gereği, Başkanlığın 2021 yılı idare performans programının kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

Avrupa spor şehri unvanını almak, şehrimizde spor turizminin geliştirilmesine ve şehir ekonomisine önemli katkı sağlayacak. Bu kapsamda, Avrupa spor şehri başvurusu yapılmasına ve oluşacak giderlerin ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğine; bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinde, belediye için tahakkuk eden miktarın binde on ikisi oranında nakdi yardım yapılamasına oybirliğiyle karar verildi.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin; kendilerine ait 2014 model Ford Transit marka minibüsün, şoför, yakıt, bakım, sigorta, kasko ve kullanım sırasında oluşabilecek her türlü giderin Nevşehir Belediyesi tarafından karşılanmak üzere, 04.01.2021 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile kullanım hakkının Nevşehir Belediyesine verilmesi talebinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün ekli Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne ait ekli Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinin kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

Belediye bünyesinde GES (Güneş Enerjisi Santralı) tesisinin işletilmesi konusunda faaliyet göstermek üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 71. Maddesine istinaden “Nevşehir Belediyesi GES işletmesi” adı altında Bütçe İçi İşletme kurulmasına oybirliğiyle karar verildi.

20 Temmuz Mahallesi, 1315 ada, 10 nolu parselde imar plan değişikliği yapılıp yapılmaması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliği ile karar verildi.

 

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın