Meclisin Şubat ayı kararları açıklandı

Meclisin Şubat ayı kararları açıklandı NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantılarında alınan kararlar açıklandı. Avanos ve Gülşehir Kaymakamlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere T02 cetvelinde yer alan 2 adet otomobilin, 237 sayılı Taşıt Kanun’un 10.maddesinin 2.fıkrası hükmü gereğince satın alınması talebinin gündemden çıkarılmasına karar verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü hibe destek […]

 Meclisin Şubat ayı kararları açıklandı

20.02.2021 - 11:17

Güncelleme : 20.02.2021 - 11:17

Meclisin Şubat ayı kararları açıklandı

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir İl Genel Meclisi Şubat ayı toplantılarında alınan kararlar açıklandı.

Avanos ve Gülşehir Kaymakamlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere T02 cetvelinde yer alan 2 adet otomobilin, 237 sayılı Taşıt Kanun’un 10.maddesinin 2.fıkrası hükmü gereğince satın alınması talebinin gündemden çıkarılmasına karar verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü hibe destek programından İl Özel İdaresi hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınan 50 AB 534 plakalı Isuzu NPR (A2 STD) 4×2 klimalı 6+1 m3 hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu için İl Genel Meclisince “haciz edilemez” kararı alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, İlimiz, Hacıbektaş İlçesi, Bala Mahallesi, 5 ada 14 parselde kayıtlı “İki Katlı Kargir Özel İdare Binası” niteliğindeki taşınmazın üst katında bulunan önceden sağlık ocağı olarak kullanılan yerin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce kullanılmak üzere, 5302 sayılı Kanunun 10. Maddesinin f bendi hükmü gereğince 25 yıllığına tahsisinin yapılmasına karar verildi.

Kozaklı İlçesi, Kanlıca Köyü,104 ada 2 parselde kayıtlı 803,45 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerinde bulunan 0,67 m2’lik İl Özel İdaresi hissesinin 5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin f bendi ve 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Maddesi hükmü gereği satılmasına. İl Genel Meclisinin birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

İl Genel Meclisinin 08.10.2020 tarih ve 110 sayılı kararı ile 2020-2021 kurs yılı süresince Hacıbektaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına yapılan tahsisin iptal edilmesine. Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait İlimiz Hacıbektaş İlçesi, Bala Mahallesi, 5 ada 14 parselde kayıtlı “İki Katlı Özel İdare Binası” niteliğindeki taşınmazın alt katında bulunan eski İlçe Özel İdare olarak kullanılan yerin 5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin f bendi hükmü gereğince 10 yıllığına kiraya verilmesine karar verildi.

5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin “o” bendi gereğince, İl Özel İdaresi sorumluluk sahasında bulunan asfalt yollardan geçiş veya kazı yapılarak her türlü teçhizin geçirilmesi için uygulanacak ceza miktarının 2020 yılı fiyatlarına % 20 oranında artış uygulanarak belirlenmesine üyeler Enver Türkmen, Yücel Yılmaz, Özdemir Şimşek Ve Ahmet Eroğlu’nun muhalefetine karşın İl Genel Meclisinin oy çokluğu ile karar verildi.

Kamu kurumlarının ihtiyacını karşılamak üzere, 2021 yılı roadmiks satış fiyat tarifesinin 1 m3 için 900,00 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

Nevşehir İli, Acıgöl İlçesi, Bağlıca Köyü, 113 ada 7 nolu parsele ait şehir plancısı müellifi tarafından “Tarım Ve Hayvancılık Tesis Alanı ve Konut Alanı” amaçlı hazırlanan nazım imar planlarının İl Genel Meclisince onaylanması talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına karar verildi.

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğaz Köyü, 102 ada 235 nolu parsele ait şehir plancısı müellifi tarafından “İmalathane Tesis Alanı” amaçlı hazırlanan nazım imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddeleri hükmü gereğince İl Genel Meclisince onaylanmasına karar verildi.

Nevşehir İli, Gülşehir İlçesi, Eskiyaylacık Köyü, 124 ada 25 nolu parsele ait şehir plancısı müellifi tarafından ”Trafo Alanı” amaçlı hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddeleri hükmü gereğince  İl Genel Meclisince onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Boğazı Köyü, 126 ada 75 nolu parsele ait şehir plancısı müellifi tarafından ”Trafo Alanı” amaçlı hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddeleri hükmü gereğince İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin oy birliği ile karar verildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. İlimiz Merkez İlçe, Güvercinlik Köyü, 2241 nolu parsele ait “Hobi Bahçesi” kurulmasına ilişkin şehir plancısı plan müellifi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddeleri hükmü gereğince İl Genel Meclisince onaylanmasına. İl Genel Meclisinin mevcudun oy birliği ile karar verildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Nevşehir İli, Merkez İlçe Güvercinlik Köyü 2017 ve 2023 nolu parsellere ait şehir plancısı müellifi tarafından “Tarım ve Hayvancılık Tesisi Alanı” amaçlı hazırlanan nazım imar planlarının, 3194 sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi ile 5302 sayılı kanunun 10/c ve 70. Maddeleri hükmü gereğince İl Genel Meclisince onaylanmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Köy Yolları 1. Kat Asfalt Kaplama, Köy Yolları 2.Kat Asfalt Kaplama, Köy Yolları Stabilize, Köy Yolları Yama, Köy Yolları Sıcak Asfalt Kaplama ve Köy Yolları Sanat Yapıları” 2021 Yılı Yatırım Programının hazırlandığı şekliyle kabul edilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

 

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın