İl genel meclisinin eylül ayı kararları açıklandı

İl genel meclisinin eylül ayı kararları açıklandı NEVŞEHİR(MHA) Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kozaklı İlçesi Ayli Köyünde parselde kayıtlı 362 m2 “Kargir İlkokul ve Lojmanı arsası” vasfında, 1770 m2 “Kargir İlkokul ve Avlusu” niteliğindeki taşınmazları misafirhane olarak kullanılmak üzere Ayli Köyü Muhtarlığına, 25 yıllığına tahsisinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi. Mülkiyeti İl Özel İdaresine […]

 İl genel meclisinin eylül ayı kararları açıklandı

16.09.2020 - 11:36

Güncelleme : 16.09.2020 - 11:44

İl genel meclisinin eylül ayı kararları açıklandı

NEVŞEHİR(MHA) Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kozaklı İlçesi Ayli Köyünde parselde kayıtlı 362 m2 “Kargir İlkokul ve Lojmanı arsası” vasfında, 1770 m2 “Kargir İlkokul ve Avlusu” niteliğindeki taşınmazları misafirhane olarak kullanılmak üzere Ayli Köyü Muhtarlığına, 25 yıllığına tahsisinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Kozaklı İlçesi, Kuruağıl Köyünde bulunan 11.982,00 m2 “Kargir Okul ve Arsası” niteliğindeki taşınmazı taziye evi ve köy konağı olarak kullanmak üzere Kuruağıl Köyü Muhtarlığına, 25 yıllığına tahsisinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Abuşağı köyü, Köyiçi Mevkii’nde tapunun, parseldeki plan değişikliğine yapılan itirazın reddine. karar verildi.

Gülşehir İlçesine bağlı Eğrikuyu, Alemli ve Abuşağı Köylerinin kanalizasyon projelerinin yenilenerek yılı içerisinde yapılmasına karar verildi.

Gülşehir İlçesine bağlı Eğrikuyu- Karacaşar Mahallesi ile Eğrikuyu- Tuzköy Mahallesi arasında bulunan yolun İl Özel İdaresi yol ağına alınarak 1. kat asfalt kaplama yapılması için 2021 yılı yatırım programına ilave edilmesine karar verildi.

Yol ve Ulaşım Müdürlüğü bütçesinde bulunan Ürgüp Ayvalı yol yapım işinden artan 350 bin  TL ödeneğin, Diğer Alımlar (Trafik Levhaları) harcama kalemine, aktarma yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. İl Özel İdaresine ait Emek Mahallesi 201 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazımız ile Kozaklı Belediyesine ait Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi 990 ada 1 parsel ve 991 ada 1 parselin takas işleminin İdaresince yapılmasına, Protokol hükümleri gereği Kozaklı Belediyesi tarafından yaptırılacak olan tevhid işlemlerinin ardından Belediye Meclis kararının ve dosyada bulunan evrak eksikliklerinin giderilerek yeniden İl Genel Meclisi gündemine sunulmasına karar verildi. 

Avanos İl Genel Meclis Üyeleri; Ömer Cerit, Alpaslan Kaygısız, Yücel Yılmaz Ve Gülşehir İl Genel Meclis Üyeleri Turan Balak, Mustafa Yalap tarafından verilen öneride; “Avanos İlçesi Ayhanlar Köyü ile Gülşehir İlçesi Yeşilöz Köyü arasında bulunan 5 km yolun mesafeyi oldukça kısaltması ve çok kullanılan bir yol olması sebebiyle İl Özel İdaresi 2021 yılı yatırım programına alınarak 1.Kat Asfalt Kaplama yapılması hususunda dilekçemizin gündeme alınmasını arz ederiz” denilmektedir.  5302 sayılı İl Özel İdaresi kanununun 13. maddesi gereği önerinin gündeme ilave edilerek görüşülmesine. Avanos İlçesi Ayhanlar Köyü ile Gülşehir İlçesi Yeşilöz Köyü arasında bulunan 5 km yolun 1. kat asfalt kaplama yapılması için 2021 yılı yatırım programına ilave edilmesine oy birliği ile karar verildi. 

Merkez İlçe Alacaşar Köyü 205 ada 4, 11 ve 13 nolu parsellere ait şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan “Konut Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının İl Genel Meclisince onaylanması talebinin araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesini tanzim edilecek raporun İl Genel Meclis başkanlığına sunulmasına karar verildi. Merkez İlçe Alacaşar Köyü 205 ada 4, 11 ve 13 nolu parsellere ait şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan “Konut Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının İl Genel Meclisince onaylanması talebinin araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesini tanzim edilecek raporun İl Genel Meclis başkanlığına sunulmasına karar verildi.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın