Eğitimde sene başı toplantısı yapıldı

Eğitimde sene başı toplantısı yapıldı NEVŞEHİR(MHA) Eğitim sisteminin temeli olan okul ve kurumların müdürleriyle sene başı toplantısı yapıldı. Okul ve kurum müdürleri ile İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında yapılan toplantıya, eğitim müfettişleri başkanı, milli eğitim müdürlüğü müdür yardımcıları, şube müdürleri ile merkez okul ve kurum müdürleri katıldı. Toplantıda okul ve kurumların ihtiyaçlarının tespiti, […]

 Eğitimde sene başı toplantısı yapıldı

09.10.2023 - 11:53

Güncelleme : 09.10.2023 - 11:53

Eğitimde sene başı toplantısı yapıldı

NEVŞEHİR(MHA) Eğitim sisteminin temeli olan okul ve kurumların müdürleriyle sene başı toplantısı yapıldı.

Okul ve kurum müdürleri ile İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında yapılan toplantıya, eğitim müfettişleri başkanı, milli eğitim müdürlüğü müdür yardımcıları, şube müdürleri ile merkez okul ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda okul ve kurumların ihtiyaçlarının tespiti, destekleme ve yetiştirme kursları ve hazır bulunuşluk sınavları, hayat boyu öğrenme kurslarının okul/pansiyonlarda uygulanması, okullaşma oranları, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, velilerimizin ihtiyaç duyduğu eğitim konularının belirlenmesi, öğrencilerimizin öğrenme stillerinin belirlenmesi, müdürlüğümüzce yürütülen projeler ve hazırlanan yeni projelerin sunumu, dezavantajlı öğrencilere yönelik yapılacak çalışmalar, Eğitimde Türkiye Yüzyılı ve Cumhuriyetimizin 100.Yılı Kutlamaları, kök değerlerimiz ile ilgili proje ve çalışmalar, ilimizde akademik başarının arttırılması ile ilgili çalışmalar, Bakanlığımızca gönderilen kitaplar ve kullanımı, ölçme-değerlendirme sistemi, sosyal-sportif-kültürel faaliyetler ve yarışmalar, mesleki eğitimin geliştirilmesi ve planlaması ile ilgili çalışmalar, Eğitimde Bilişim Ağının (EBA) kullanımının yaygınlaştırılması, okullarda iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları, taşımalı eğitim uygulaması, TYP İşçileri ile ilgili işlemler, açık öğretime geçiş işlemleri, seçmeli dersler hakkında bilgilendirme, okul/kurum sitelerinin güncel tutulması, İYEP iş ve işlemleri, özel eğitim çalışmaları ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek yapılan ve yapılacak olan projeler görüşülüp fikir alışverişinde bulunuldu. İlgili birim amirlerinin bilgilendirme ve paylaşımda bulunduğu toplantıda okul müdürlerinin görüş, öneri ve talepleri alınarak değerlendirildi ve kararlar alındı.

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı; “Okullarımızın risk analizlerinin çıkarılması ve her okulun buna göre veli eğitimi planlaması yapması, 8 ve 12. sınıflar başta olmak üzere öğrencilerimize yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin gerekliliği ve önemini belirterek bireysel ve grup çalışmaları ile öğrencilerin sorunları ile ilgili önleyici tedbirlerin alınmasının önemini vurguladı. Göçmen öğrencilerimiz ve velilerimize yönelik Türkçe öğretimi ve beceri tabanlı kursların açılması, dezavantajlı ve özel yetenekli öğrencilerin mutlaka tespit edilerek gerekli rehberlik ve desteğin sağlanması, okullarımızın ihtiyaçlarının zamanında karşılanması için Müdürlüğümüz ile eşgüdüm içerisinde çalışılması, eğitimin her kademesinde kök değerlerimiz ile ilgili çalışmalara ağırlık verilmesi, halk oyunları ekipleri, tiyatro ekipleri kurulması ve sahnelenmesi, spor kulüpleri kurulması ve okul sporlarına gerekli önemin verilerek her alanda spor takımlarının kurulması ve yarışmalara iştirak edilmesi, derslerin işlenişinde materyal kullanımı ile deney ve gözlemlere önem verilmesi, öğrencilerin kazanım elde etme süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, DYK kurslarının verimli bir şekilde sürdürülmesi, Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamalarının coşkulu ve etkin bir şekilde yapılmasının gerekliliği, Eğitimde Türkiye Yüzyılı konusunda hedeflere ulaşmak için okullarımızın daha etkin hale getirilmesi için maziden atiye uzanan yolculuğumuzda değerlerimizi içselleştirmiş ve çağın gerekleri olan donanıma sahip bireyler yetiştirilmesinin öneminden bahsederek yapılması gereken çalışmaları ifade etti. Derslerin işlenmesinde Bakanlığımız tarafından ücretsiz dağıtılan ders kitapları ile 8. ve 12. sınıflar için dağıtılan kaynak kitapların kullanılması talimatını vererek veli ve öğrencilerimizi zorlayarak kaynak kitap aldırılmasının ve bu yönde talimat verilmesinin, telkinde bulunulmasının kesinlikle uygun olmadığını özellikle belirterek bu konuda Bakanlığımız talimatlarına uygun şekilde davranılması ve konunun hassasiyet ile takip edileceğini söyledi. Kaynak ve materyal kullanımı ile ilgili olarak Eğitimde Bilişim Ağının (EBA) öğrenci ve öğretmenlerimiz için çok kapsamlı ve zengin bir içeriğe sahip olduğu ve etkin bir şekilde kullanımının elzem ve önemli olduğunu vurgulayarak, burada yayınlanan konu testleri ve materyallerin öğrencilerimizin akademik süreçlerine ziyadesiyle katkı sağlayacaktır” dedi.

Şu ana kadar yaptıkları çalışmalar ile bundan sonra yapacakları çalışmalar için toplantıya katılan yöneticilere ve tüm eğitim çalışanlarına teşekkür etti.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın