EBS toplu sözleşme taleplerini kamuoyu ile paylaştı

EBS toplu sözleşme taleplerini kamuoyu ile paylaştı NEVŞEHİR(MHA) Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanlığından yapılan açıklamada; genel taleplerimizin dışında Eğitim-Öğretim ve Bilim Hizmet kolu 2021 6.Dönem Toplu Sözleşme taleplerini açıkladı. Öğretim yılına hazırlık ödeneğinde artış yapılması; Hazırlık ödeneğinin, 2022 yılı için 1.750 TL, 2023 yılı için 2.250 TL olarak ödenmesi ve Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında bulunan tüm […]

 EBS toplu sözleşme taleplerini kamuoyu ile paylaştı

27.07.2021 - 13:11

Güncelleme : 27.07.2021 - 13:16

EBS toplu sözleşme taleplerini kamuoyu ile paylaştı

NEVŞEHİR(MHA) Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanlığından yapılan açıklamada; genel taleplerimizin dışında Eğitim-Öğretim ve Bilim Hizmet kolu 2021 6.Dönem Toplu Sözleşme taleplerini açıkladı.

Öğretim yılına hazırlık ödeneğinde artış yapılması; Hazırlık ödeneğinin, 2022 yılı için 1.750 TL, 2023 yılı için 2.250 TL olarak ödenmesi ve Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında bulunan tüm kamu görevlilerine ödenmesi

Geliştirme ödeneği ödenmesine 6. Dönem Toplu Sözleşme süresi boyunca (2023 yılı sonuna) kadar devam edilmesi.

Öğretmenlerin ek gösterge rakamlarının 3600’e çıkarılması.

Öğretmenlere ödenmekte olan eğitim- öğretim tazminatı oranlarının 30 puan artırılması.

Kalkınmada öncelikli görev yapan öğretmenlere, görev yaptığı yere göre %10 ila %90 arasında değişen oranlarda ilave tazminat ödenmesi.

Ek ders birim ücretlerine esas gösterge rakamının 140’dan 200’e yükseltilmesi.

Şef kadrosunda bulunanların özel hizmet tazminatı oranlarında 50 puan artış yapılması.

Şube müdürü kadrolarında bulunanların ek ödeme oranlarında 15 puan artış yapılması.

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının özel hizmet tazminatı oranlarında 20 puan artış yapılması.

VHKİ iken şef kadrolarına atananlarla daktilograf veya memur kadrolarında bulunmaktayken şef kadrolarına atananların özlük haklarının eşitlenmesi.

Eğitim kurumlarının yöneticilerinin haftada 6 saat olan aylık karşılığı ders görevlerinin isteklerine bırakılması.

Ek ders ücretlerinin fiilen girilen ders saati sınırlaması olmaksızın yüksek lisans eğitimini tamamlamış olan yönetici ve öğretmenlere %25, doktora eğitimini tamamlamış olan yönetici ve öğretmenlere %40 oranında artırımlı ödenmesi.

Ders yükünün belirlenmesinde genel tatil günlerine tekabül eden günlerde aylık karşılığı ders görevinin yapılmış sayılması.

Hazırlık ve planlama karşılığı ek ders ücretlerine artış yapılması; Halen her 10 ders saatine karşılık 1 saat olarak ödenmekte olan hazırlık ve planlama karşılığı ek ders ücretinin her 6 saate karşılık 1 saat olarak ödenmesi.

Tüm öğretmenler yönünden aylık karşılığı ders yükünün haftada 15 saat olarak uygulanması.

Eğitim kurumu yöneticilerine ödenmekte olan yönetim görevi karşılığı ek ders ücretlerinde artış yapılması.

Tam gün eğitim-öğretim yapılan eğitim kurumlarında ve haftada birden fazla nöbet görevi verilmesi hallerinde nöbet ücretinin artırımlı ödenmesi.

DYK haricindeki kurslar ile İYEP kurslarında görevli yönetici ve öğretmenlere ödenmekte olan ek ders ücretlerinin %100 artırımlı ödenmesi.

Okul öncesi ve Sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmelere, danışman öğretmen ya da sınıf veya şube sorumluluğu görevi karşılığı haftalık 3 saat ek ders ücreti ödenmesi.

Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerden yaz tatilinde işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında görevlendirilenlere, haftada 44 saate kadar ek ders görevi verilebilmesi ve fiilen yapılan görev karşılığında ek ders ücreti ödenmesi.

Belleticilik görevi verilen öğretmenlere ödenmekte olan ek ders ücretinin artırılması ve aylık sınırlamanın kaldırılması, eğitim kurumu yöneticilerine istemeleri halinde belleticilik görevi verilmesi.

Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan özel eğitim alan öğretmenlerine, 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesi kapsamında ödenmekte olan ek ders ücretinin haftada 18 saat olarak uygulanması.

Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu yöneticilerinin yönetim görevi karşılığı ek ders ücretlerinin haftada 5 saat artırımlı ödenmesi.

Yaz tatili ve ara tatili dönemlerinde tercih danışmanlığı, alan ve ders seçimi, öğrenci tanılama sürecine bağlı olarak yapılacak çalışmalarda görevlendirilen rehberlik öğretmenlerine bu dönemde geçerli olmak üzere her gün için 6 saat ek ders ücreti ödenmesi.

İkili eğitim yapılan eğitim kurumlarında görevli memur ve hizmetlilere haftalık 40 saati aşan çalışmaları karşılığında, birim fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmesi.

Eğitimi kurumu yöneticilerinin muhakkiklik görevi karşılığında Harcırah Kanununda müfettişler için öngörülen haklardan faydalandırılmaları.

Kurs merkezlerinde görevli memur ve hizmetli personele artırımlı ücret ödenmesi.

8 yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlara uzman öğretmen, 12 yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlara başöğretmen için öngörülen özel hizmet tazminatı ödenmesi.

Öğretmen kadrolarında bulunanların her 360 günlük çalışmaları için 72 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanması.

Yaygın eğitim kurumlarında görev yapan müdür yardımcıları ve öğretmenlere nöbet görev ücreti ödenmesi.

Genel idari izinli sayılanlar haricinde salgın hastalık veya doğal afetler sebebiyle idari izinli sayılan hallerde ders ve varsa ek ders görevlerini yapılmış sayılarak karşılığı ücretlerin ödenmesi.

Öğrencilerin derse katılmaması/gelmemesi hallerinde ders görevi için hazır bulunan öğretmenlerin bahse konu ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığı ücretlerinin ödenmesi.

Sözleşmeli öğretmenlere başarı, üstün başarı belgesi ve ödül verilebilmesinin sağlanması.

Bakanlık uhdesindeki bir görevin yürütülmesi için geçici görevlendirilen öğretmenlerin, 18 saat yerine görevlendirme tarihinde üzerlerinde bulunan ders ve ek ders görevi karşılığı ücretlerden yararlandırılması.

Aralıksız eğitim yapılan eğitim kurumu ve sınıflarda görev alan okul öncesi öğretmenlerine, haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenmesi.

Taşıma kapsamında öğrencisi bulunan eğitim kurumlarında öğrenci taşıma uygulamasına ilişkin görev verilen ve bu görevi fiilen yerine getiren eğitim kurumu yöneticisi ile rehber personele, haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenmesi.

Taşıma kapsamında öğrencisi bulunan eğitim kurumlarında fiilen görev yapan personelin, bu kurumlarda verilen öğle yemeğinden faydalandırılması.

Ders dışı eğitim çalışmaları karşılığı ödenecek ek ders saati sayısındaki %5 sınırının %10’a çıkarılması.

24 saat hizmet esasına göre faaliyet gösteren öğretmenevi ve akşam sanat okullarında, kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi fiilen yerine getiren yöneticilere, haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenmesi.

Üniversite idari personeline geliştirme ödeneği ödenmesi; Üniversite idari personelinin öğretim görevlisi kadrolarında bulunanlar için öngörülen geliştirme ödeneği oranlarıyla orantılı olarak geliştirme ödeneğinden faydalandırılması.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın