2021 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

2021 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Belediye meclisi kararları açıklandı. Buna göre yeni yılın bütçesi mecliste yeni yılın bütçesi oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Encümeni tarafından incelenerek Meclise sunulan 2021 Mali Yılına ait Bütçe, Belediye meclisince de görüşülerek oylandı. Yapılan işaretle oylama sonucunda 2021 Mali Yılına ait Bütçe oy çokluğu ile kabul […]

 2021 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

12.11.2020 - 9:41

Güncelleme : 12.11.2020 - 9:41

2021 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edildi

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir Belediye meclisi kararları açıklandı. Buna göre yeni yılın bütçesi mecliste yeni yılın bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Encümeni tarafından incelenerek Meclise sunulan 2021 Mali Yılına ait

Bütçe, Belediye meclisince de görüşülerek oylandı. Yapılan işaretle oylama sonucunda 2021 Mali Yılına ait Bütçe oy çokluğu ile kabul edildi.

Görev tanımları yeniden düzenlenen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne ait Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği’nin ekteki şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Görev tanımları yeniden düzenlenen Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ait Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği’nin ekteki şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

Belediye Meclis toplantısından 01.10.2020 tarih ve 90  sayılı gündem maddesince İmar Komisyonuna havale edilen konularla ilgili İmar Komisyon Raporu okundu.

İmar plan değişikliğinde karbondioksit gazının depolandığı ve işlendiği kısım Sanayi Alanı, Jeotermal Kaynak kuyuları Teknik Altyapı Alanı olarak planlandığı ve bölgedeki enerji nakil hattının geçtiği kısımlar park alanı olarak düzenlendiği görülmüş olup, sanayi ve endüstrinin ihtiyacı olan yüksek saflıktaki karbondioksit üretimine dönük yatırım kararı bölgenin ekonomik gelişiminin sağlanması, istihdamın arttırılmasını destekleyici yatırım kararı olduğu hususlarda göz önünde bulundurularak 1/5000 NİP-50380178  ve 1/1000 UİP-50835460 plan işlem numaralı imar plan değişikliği 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uyulması şartı ile kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

Yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde; İlimiz Güzelyurt Mahallesi K33D15B3A pafta, 1771 ada 1 nolu parsel şehrimiz imar planında E:1.90 bitişik nizam 5 kat (Yençok:17.50m) müsaadeli Tick1alanı, ayrık nizam 5 kata müsaadeli konut alanına isabet etmektedir. İmar plan değişikliği ile emsal artışı olmaksızın E:1.625 Yençok=38.50 m Tick1 alanı olarak planlandığı bina yüksekliğinin artırılması ile söz konusu parselde bahçe mesafelerinin artacağı ve yapılacak olan dairelerin ihtiyaçlarını karşılayacak otopark alanlarının bahçede rahat şekilde karşılanacağı göz önünde bulundurularak, 1/1000 UİP- 50173098 plan işlem numaralı imar plan değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine uyulması şartı ile kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

Medaş Meram Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin imar plan değişikliği talebi ile birlikte Belediyemizin söz konusu bölgede ihtiyacı doğrultusunda imar plan değişikliği yapılıp yapılmaması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.

Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Güzelyurt Mahallesi, 1637 ada 1 parsel ve çevresinde imar plan değişikliği yapılıp yapılmaması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.

Zirve Akaryakıt Gıda ve Nakliye San. Tic. Ltd. Şti. mülkiyeti kendilerine ait İlimiz Sümer Mahallesi 3195 ada 6 ve 7 nolu parsellerde imar plan değişikliği yapılıp yapılmaması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oybirliğiyle karar verildi.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin b bendine göre kurumsal ve fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapılarak ödeneği fazla olan müdürlüklerden ihtiyaç hissedilen diğer müdürlüklere ödenek aktarılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Belediye 2021 Mali Yılı Gelir Tarifesi Komisyon Raporu’nda yer alan su tarifesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Belediye 2021 Mali Yılı Gelir Tarifesi Komisyon Raporu’nda yer alan diğer kalemler ekteki şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.

2020 Yılı Turizm Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Ahiler Kalkınma Ajansı’na sunulan “Kayaşehir Dijital Deneyim Merkezi” isimli projenin kurumumuz/kuruluşumuz tarafından uygulanmasına, bütçedeki insan kaynaklarındaki idari ve teknik personellerin maaşlarının projenin eş-finansmanına sayılmasına, proje hesabını açma, bu hesaba para aktarma, bu hesaptan harcama yapma ve proje yürütümü sırasında oluşacak belgeleri imzalama konularında İbrahim Yüzer’in yetkilendirilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Mülkiyeti Belediyeye ait İlimiz 2000 Evler Mahallesi tapunun 645 ada, 26 nolu parselin doğusunda bulunan park alanı içerisine 30 m² büfe yapılması karşılığında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri gereğince 10 yıl süreyle kiraya verilmesine, iş ve işlemlerin Belediye Encümenince yürütülmesine oybirliğiyle karar verildi.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın