Uçhisar Belediye Teşkili

Uçhisar Belediye Teşkili Uçhisar denilince akıllara Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerine sahip doğa harikası bir bölge gelmektedir. Bu doğa harikası bölge, bilhassa kalesinin muazzam yapısı ile yıllardır yurt içinden ve dışından milyonlarca turistin ilgi odağı olmuştur. Turizmin bölgeye olan ilgiyi artırmasıyla birlikte çeşitli iş alanları da buna paralel olarak genişlemiştir.Uçhisar adının menşeine gelince, Uçhisar Kalesi; Hititler, Persler, […]

 Uçhisar Belediye Teşkili

13.10.2020 - 16:03

Güncelleme : 13.10.2020 - 16:03

Uçhisar Belediye Teşkili

Uçhisar denilince akıllara Kapadokya’nın eşsiz güzelliklerine sahip doğa harikası bir bölge gelmektedir. Bu doğa harikası bölge, bilhassa kalesinin muazzam yapısı ile yıllardır yurt içinden ve dışından milyonlarca turistin ilgi odağı olmuştur. Turizmin bölgeye olan ilgiyi artırmasıyla birlikte çeşitli iş alanları da buna paralel olarak genişlemiştir.Uçhisar adının menşeine gelince, Uçhisar Kalesi; Hititler, Persler, Helenler, Romalılar, Bizans, Selçuklular ve Osmanlılar zamanında bir uç mevzi olup, Başhisar Kalesi ve Ortahisar Kalesi ile birlikte bölgenin üç önemli savunma merkezinden biri, hatta en büyük ve en stratejik olanıdır. Bu kaleler doğudan batıya sıralandığında, Kadı Burhanettin Beyliği, Karamanoğulları Beyliği ve Selçuklu Devleti’nin sınırlarının kesiştiği noktada, Uçhisar Kalesi yer alır. Bu yönüyle kasaba, “Uçhisar” adını, bahsedilen coğrafi ve stratejik konumundan almaktadır. Bir başka ifadeye göre ise kalenin bir tarafı 100 metreyi aşan bir uçurum olduğu için “Uçhisar” adını almıştır. Halk arasında kasabanın adı, şiveden kaynaklı olarak “ Ucasar “ şeklinde kullanılmaktadır.Osmanlı Arşiv Belgelerinde, Tahir Sezen tarafından hazırlanan “Osmanlı Yer Adları” adlı kitapta, bazı yabancı araştırmacılar ve seyyahlar tarafından yazılan kitaplarda ve başta Yaşar Kemal’in Peri Bacaları adını verdiği romanı olmak üzere bazı yerli eserlerde ise kasabanın adı “Üçhisar” olarak belirtilmiştir. 1994 yılında, Turizm Bakanlığı, Yatırımlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Nevşehir İli, Turizm Envanteri ve Turizmi Geliştirme Planı’nda da kasabanın adı “Üçhisar” olarak yazılmıştır. Üçhisar adının, kasaba içerisinde bulunan üç büyük Peri Bacası olan, Uçhisar Kalesi, Tığraz Kalesi ve Keklik Kalesi’nden geldiği de söylenmektedir.1398 yılında bölgeye hâkim olmasından sonra Uçhisar Kalesi’nin II. Beyazıt’a teslim olduğu kaydedilmektedir. 1515 yılında, Yavuz Sultan Selim döneminde Ürgüp ve çevresi Osmanlı yönetimine girmiştir. Buna göre Karaman Vilayetinin H. 924/ M. 1518 tarihinde yapılan tahrirat defterine göre 651-855. sayfalar Niğde kazasına ve ona bağlı köylere ayrılmış olup Ürgüb Nahiyesi ile bilgiler yer almaktadır. Uçhisar, 1840 yılında Konya Eyaleti’nin Niğde Sancağı’na bağlıdır. 1847 yılında Uçhisar, Konya Eyaleti’nin Nevşehir İli’ne bağlanmıştır. 13 Mart 1916 tarihine kadar Uçhisar, Niğde Valiliği’nin Ürgüp Kazası’na bağlı bir köy iken, 13 Mart 1916 tarihinde, Uçhisar ve Ortahisar Köylerinde birer belediye kurulmasına karar verilmiştir. Uçhisar Kasabasının bu tarihte belediye olduğuna dair, Dahiliye Nezaret-i Celilesi’nden Niğde Tahriratı’na sevk edilen arşiv belgesi aşağıda ilk kez paylaşılmaktadır. Böylelikle kasabanın kuruluş tarihi bu zamana kadar 1930 yılı kabul ediliyorken gerçekte bu tarihin 13 Mart 1916 tarihi olduğu anlaşılmaktadır

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın