Vekil Menekşe TBMM genel kurulunda konuştu

21 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nde yer alan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile Türkiye İstatistik Kurumu bütçeleri üzerine AK Parti Grubumuz adına Meclis Genel Kurulunda yaptığım konuşma; Sayın Başkan, Gazi Meclisimizin çok değerli milletvekilleri; 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nde yer alan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile […]

 Vekil Menekşe TBMM genel kurulunda konuştu

10.12.2020 - 8:47

Güncelleme : 10.12.2020 - 8:47

21 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nde yer alan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile Türkiye İstatistik Kurumu bütçeleri üzerine AK Parti Grubumuz adına Meclis Genel Kurulunda yaptığım konuşma;

Sayın Başkan, Gazi Meclisimizin çok değerli milletvekilleri; 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’nde yer alan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile Türkiye İstatistik Kurumu bütçeleri üzerine AK PARTİ Grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi ve televizyon karşısında bizleri takip eden aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.

Sözlerime başlamadan önce, vefatının 747’inci yıl dönümünde büyük mütefekkir, mutasavvıf, gönül ve aşk insanı Mevlâna Celâlettin Rûmi’yi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.

Pandemi sürecinde Covid-19 virüsüne yakalanarak hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavisi devam edenlere yüce Rabb’imden acil şifalar diliyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kamu Gözetim Kurumumuzdan bahsetmek istiyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığımıza bağlı olarak çalışan Kurumumuzun temel görevi, işletmelerin, finansal tablolarıyla paydaşlarına tam, doğru, gerçeğe ve ihtiyaca uygun, karşılanabilir finansal bilgi sunmasını sağlamaktır. Ayrıca, Kurumumuzun 2021 yılı bütçesi ticaretin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve kolaylaştırılması hedefi doğrultusunda hazırlanmıştır. Kurumumuzun 2020 yılı gider bütçesi 49 milyon 709 bin lira olup 2021 yılı için teklif edilen bütçeyse 55 milyon 988 bin lira olup bu tutarın 44 milyon 850 bin lirası hazine yardımıyla, kalanıysa Kurumun öz gelirleriyle finanse edilmektedir. Kurumumuzun gerçekleştirdiği başlıca faaliyetler, muhasebe standartları alanında, denetim standartları alanında, yetkilendirme ve eğitim alanında, gözetim ve inceleme alanında doğru ve güvenilir finansal raporlama, tarafsız ve bağımsız denetimin yapılması bakımından hayati önem arz etmektedir.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütçesini görüştüğümüz bir diğer Kurumumuz olan Türkiye İstatistik Kurumunun işlevlerinden de kısaca bahsetmek istiyorum. TÜİK, ulusal ve uluslararası kullanıcıların ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak kaliteli, güncel, güvenilir, tutarlı, tarafsız, uluslararası standartlara uygun istatistikleri üretmek, kullanıma sunmak ve resmî istatistik üretim sürecinde yer alan kurumlar arasında eş güdümü sağlamakla mükelleftir. Aynı zamanda, resmî istatistik alanında, ülkemizde güçlü ve sürdürülebilir bir istatistik sistemini kurma ve sürdürme vizyonuyla hareket etmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilen ve üçüncü ülkelere yönelik uygulanan program ve projelerde teknik danışmanlık sağlayarak istatistik alanında sahip olduğu bilgi ve deneyimi de ülkelere aktarmaktadır. Ayrıca, Türkiye istatistik sisteminin genel durumu, uluslararası bağımsız uzmanlar tarafından, emsal tarama çalışmaları kapsamında değerlendirilmiş ve son üç raporunda TÜİK’in, Avrupa Birliği norm ve standartlarına yüksek düzeyde uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

Dünyada etkili olan, pandeminin getirdiği tüm olumsuzlara rağmen, 2020 yılında ülkemizde olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Ayasofya Camisi’nin seksen altı yıl sonra ibadete açılması, Karadeniz’de bulduğumuz 405 milyar metreküp doğal gaz rezervi, TEI tarafından geliştirilen yerli ve millî helikopter motoru, Doğu Akdeniz’deki haklarımızı korumak adına Libya’la deniz yetki alanları anlaşması, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın yirmi sekiz yıl sonra Karabağ’ı işgalden kurtarması.

Sonuç olarak, 2021 yılı bütçesi; mali disiplini sürdürmek, ihracatı artırmak, kaynakları üretken alanlara yönlendirmek, yatırımları ve istihdamı artırmak, tasarruf oranını yükseltmek, cari açığı azaltmak amaçlarıyla hazırlanmıştır. 2021 yılı bütçe teklifinin hazırlanmasında emeği geçen Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığımıza, Plan ve Bütçe Komisyonumuza teşekkür ediyorum.

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tabii, zamanımız kısa olduğu için kısa bir konuya değineceğim. Dün akşam biliyorsunuz, medeniyet beşiği denilen, özgürlükler, demokrasi havarisi kesilen Avrupa’nın göbeğinde ırkçılık ve ayrımcılık söz konusu olmuştur. Bugün, Paris Saint-Germain-Başakşehir maçında, Kamerunlu Webo’yla ilgili bir ırkçılık propagandası yapılmıştır. Dolayısıyla, biz Türk milleti olarak, onurumuzu en iyi şekilde sahadan çekilmekle Webo’ya yapılan haksız, ırkçılık ve ayrımcılık konusunu başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanlarımıza ve tüm siyasi erkimize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Başakşehir yöneticilerine, antrenöründen futbolcularına, o iradeyi gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Mehmet Akif Ersoy’un bir dizesinden kısa bir satıra değineceğim “Yumuşak başlıyız ama uysal koyun değiliz.” Türk milleti hakkını her alanda Avrupa’da, Asya’da, bugün Myanmar’da artı Diyarbakır Annelerine sahip çıkmayla… Bakın, her zaman, her platformda bu iradeyi ortaya koymak suretiyle hem kendi vatandaşına hem de Avrupa’da, Asya’da mazlum, mağduriyet yaşayan Müslüman tebaaya her zaman sahip çıkmayı bilmiştir. Bu konuda Cumhurbaşkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin 3’üncü ve AK PARTİ hükûmetlerinin 19’uncu bütçesi olan 2021 merkezî yönetim bütçesinin devletimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi saygı, sevgi, muhabbetlerimle selamlıyorum.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın