Bütçe aktarımları da ele alındı

NEVŞEHİR(MHA) İl Genel Meclisi Başkanlığı Aralık ayı oturumlarında bütçe aktarımları konusu da ele alındı. İl Özel İdaresi 2020 Mali Yılı Bütçesinin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar gerçekleşecek olan bazı harcama kalemlerine ayrılan ödeneklerin yetmeyeceği, bazı harcama kalemlerine ayrılan ödeneklerinde fazla geleceği anlaşıldığından, fazla gelen ödeneklerin yetmeyen harcama kalemlerine yazıları ekindeki cetvelde belirtildiği şekilde, Mahalli İdareler […]

 Bütçe aktarımları da ele alındı

24.12.2020 - 14:43

Güncelleme : 24.12.2020 - 14:43

NEVŞEHİR(MHA) İl Genel Meclisi Başkanlığı Aralık ayı oturumlarında bütçe aktarımları konusu da ele alındı.

İl Özel İdaresi 2020 Mali Yılı Bütçesinin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar gerçekleşecek olan bazı harcama kalemlerine ayrılan ödeneklerin yetmeyeceği, bazı harcama kalemlerine ayrılan ödeneklerinde fazla geleceği anlaşıldığından, fazla gelen ödeneklerin yetmeyen harcama kalemlerine yazıları ekindeki cetvelde belirtildiği şekilde, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereği, aktarma yapılmasına karar verildi.

Avanos İlçesi, Topaklı Köyünde “Bağ Bahçe Nizamlı Konut Alanı” amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama, imar planı değişikliğinin, İl Genel Meclisince onaylanmasına karar verildi.

Acıgöl İlçesi Ağıllı Köyünde “Konut Alanı” amaçlı nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması talebinin. Araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclis Başkanlığına sunulmasına karar verildi.

Kozaklı İlçesi, Karahasanlı Köyünde yaklaşık 2.2 hektarlık alan içinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin İl Genel Meclisince onaylanması talebinin araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclis Başkanlığına sunulmasına karar verildi.

Derinkuyu İlçesi, Suvermez Köyünde Konut Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama ve  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin İl Genel Meclisince onaylanması talebinin, araştırılmak ve İncelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına karar verildi.

Gülşehir İlçesi, Eskiyaylacık Köyünde “Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin İl Genel Meclisince onaylanması hususundaki talep hakkında İdareye verilen 07.12.2020 tarihli dilekçede; Gülşehir İlçesi, Eskiyaylacık Köyündeki “Trafo Alanı” amaçlı uygulama imar planı değişikliğinin askı sürecinde tekrar değişiklik yapıldığı, ancak Medaş A.Ş ile yapılan görüşmelerden dolayı mevcut imar planı değişikliğinin yeterli olduğunu düşündüklerinden yapılan değişiklik taleplerini geri çekmek istediklerini belirtmektedirler. Bu sebeple, İdare yetkililerinin de toplantı esansında gündemden çıkarılmasını istemeleri üzerine İl Özel İdaresinin teklifinin İl Genel Meclisi Gündeminden çıkarılmasına karar verildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Nevşehir İli Kozaklı İlçesi, Karahasanlı Köyünde yaklaşık 2.2 hektarlık alan içinde şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin, İl Genel Meclisince onaylanması kararı alındı.

Bütçe aktarımları da ele alındı

NEVŞEHİR(MHA) İl Genel Meclisi Başkanlığı Aralık ayı oturumlarında bütçe aktarımları konusu da ele alındı.

İl Özel İdaresi 2020 Mali Yılı Bütçesinin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar gerçekleşecek olan bazı harcama kalemlerine ayrılan ödeneklerin yetmeyeceği, bazı harcama kalemlerine ayrılan ödeneklerinde fazla geleceği anlaşıldığından, fazla gelen ödeneklerin yetmeyen harcama kalemlerine yazıları ekindeki cetvelde belirtildiği şekilde, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereği, aktarma yapılmasına karar verildi.

Avanos İlçesi, Topaklı Köyünde “Bağ Bahçe Nizamlı Konut Alanı” amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama, imar planı değişikliğinin, İl Genel Meclisince onaylanmasına karar verildi.

Acıgöl İlçesi Ağıllı Köyünde “Konut Alanı” amaçlı nazım ve uygulama imar planlarının onaylanması talebinin. Araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclis Başkanlığına sunulmasına karar verildi.

Kozaklı İlçesi, Karahasanlı Köyünde yaklaşık 2.2 hektarlık alan içinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin İl Genel Meclisince onaylanması talebinin araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclis Başkanlığına sunulmasına karar verildi.

Derinkuyu İlçesi, Suvermez Köyünde Konut Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama ve  1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin İl Genel Meclisince onaylanması talebinin, araştırılmak ve İncelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına karar verildi.

Gülşehir İlçesi, Eskiyaylacık Köyünde “Trafo Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin İl Genel Meclisince onaylanması hususundaki talep hakkında İdareye verilen 07.12.2020 tarihli dilekçede; Gülşehir İlçesi, Eskiyaylacık Köyündeki “Trafo Alanı” amaçlı uygulama imar planı değişikliğinin askı sürecinde tekrar değişiklik yapıldığı, ancak Medaş A.Ş ile yapılan görüşmelerden dolayı mevcut imar planı değişikliğinin yeterli olduğunu düşündüklerinden yapılan değişiklik taleplerini geri çekmek istediklerini belirtmektedirler. Bu sebeple, İdare yetkililerinin de toplantı esansında gündemden çıkarılmasını istemeleri üzerine İl Özel İdaresinin teklifinin İl Genel Meclisi Gündeminden çıkarılmasına karar verildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Nevşehir İli Kozaklı İlçesi, Karahasanlı Köyünde yaklaşık 2.2 hektarlık alan içinde şehir plancısı müellifi tarafından hazırlanan uygulama imar planı değişikliğinin, İl Genel Meclisince onaylanması kararı alındı.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın