Yargıtay, kadrosuz usta öğreticilerin sendika üyesi olabileceğine hükmetti

Yargıtay, kadrosuz usta öğreticilerin sendika üyesi olabileceğine hükmetti NEVŞEHİR(MHA) Yargıtay, kadrosuz usta öğreticilerin sendika üyesi olabileceğine hükmetti Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanlığınca yapılan açıklamada; “Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadrosuz usta öğreticinin sendika üyeliğinin, kamu işvereni tarafından işçi sayıldığı gerekçesiyle reddi üzerine açtığımız davada, Yargıtay, usta öğreticinin 4857 sayılı Kanun kapsamında işçi sayılmadığı, statü […]

 Yargıtay, kadrosuz usta öğreticilerin sendika üyesi olabileceğine hükmetti

24.05.2022 - 11:58

Güncelleme : 24.05.2022 - 11:58

Yargıtay, kadrosuz usta öğreticilerin sendika üyesi olabileceğine hükmetti

NEVŞEHİR(MHA) Yargıtay, kadrosuz usta öğreticilerin sendika üyesi olabileceğine hükmetti

Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanlığınca yapılan açıklamada; “Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadrosuz usta öğreticinin sendika üyeliğinin, kamu işvereni tarafından işçi sayıldığı gerekçesiyle reddi üzerine açtığımız davada, Yargıtay, usta öğreticinin 4857 sayılı Kanun kapsamında işçi sayılmadığı, statü hukukuna tabi olduğu, 4688 sayılı Kanun kapsamında kamu görevlisi olarak sendikamıza üye olabileceğinin tespitine karar verdi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, kararında, “… taraflar arasında iş sözleşmesi bulunmadığı, çalışma ilişkisinin idarece yapılan görevlendirmeye dayalı olduğu, göreve alınma, çalışma koşulları ile ödenecek ücretin statü hukuku içinde düzenlendiği anlaşılmaktadır. Bu itibarla taraflar arasındaki ilişki statü hukukuna tabi olup, Sosyal Güvenlik Hukuku açısından primlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenmesi, davacının özel hukuk kapsamında sözleşme ile çalıştığını göstermez. Davacı sendikanın tespit istemine konu usta öğreticinin Halk Eğitim Merkezindeki çalışmasının iş sözleşmesine dayanmadığı, usta öğreticinin 4857 sayılı Kanun kapsamında işçi sayılmadığı açık olup … usta öğretici olarak görev yapan kamu görevlisinin üyelik başvurusu sendika tarafından kabul edilmiş olmakla üyeliğin kazanılması noktasında bir tereddüt bulunmamaktadır. …Davalı bakanlığa bağlı halk eğitim merkezinde çalışan usta öğreticinin, 4688 sayılı Kanun kapsamında kamu görevlisi olarak davacı sendikaya üye olabileceğinin tespitine karar verilmesi gerekir” gerekçesine yer verdi” açıklamalarında bulundu.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın