Özel eğitim uygulamaları kursu açılacak

Özel eğitim uygulamaları kursu açılacak NEVŞEHİR(MHA) Ürgüp Halk Eğitim Merkezinde özel eğitim uygulamaları kursu açılacak. 07 Şubat – 03 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan Ücretli Öğretmenler İçin Özel Eğitim Uygulamaları Çerçeve Kurs Programında başarı gösteren kursiyerlere belgeleri de verilecek. İlgili Haber AK Partide Zafer Salgın gerçeği Kursa Katılabilme Koşulları 1- Eğitim fakültesi mezunu olanlar, […]

 Özel eğitim uygulamaları kursu açılacak

27.01.2023 - 10:53

Güncelleme : 27.01.2023 - 10:53

Özel eğitim uygulamaları kursu açılacak

NEVŞEHİR(MHA) Ürgüp Halk Eğitim Merkezinde özel eğitim uygulamaları kursu açılacak.

07 Şubat – 03 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan Ücretli Öğretmenler İçin Özel Eğitim Uygulamaları Çerçeve Kurs Programında başarı gösteren kursiyerlere belgeleri de verilecek.

Kursa Katılabilme Koşulları

1- Eğitim fakültesi mezunu olanlar,

2- Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olanlar,

3- Üniversitelerin lisans veya ön lisans programlarından mezun olanlar,

4- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olanlar,

5- Emekli öğretim görevlileri veya emekli öğretmenler programa kabul edilir. 

Programın Amaçları

Ücretli Öğretmenler İçin Özel Eğitim Uygulamaları Çerçeve Kurs Programı’nı tamamlayan bireyler;

 1. a) Özel eğitimde etik değerleri bilir ve korur.
 2. b) Özel eğitim mevzuatını bilir.
 3. c) Engellilere yönelik tutumların değiştirilmesi ile ilgili yöntemleri açıklar.
 4. d) Bireysel farklılıkları inceleme yaklaşımlarını açıklar.
 5. e) Eğitsel-davranışsal ölçme ve değerlendirme yöntemlerini uygular.
 6. f) Program uyarlama süreçlerini uygular.
 7. g) Yetersizliği olan bireylerin özelliklerini açıklar.
 8. h) Bireyselleştirilmiş eğitim programını açıklar.
 9. i) Bireyselleştirilmiş eğitim programı gerekliliğini yorumlar.
 10. j) BEP geliştirme, uygulama, izleme ve değerlendirme süreçleri ile ilgili örnek uygulamalar yapar.
 11. k) Uygulamalı davranış analizi yapar.
 12. l) Davranış değiştirme yöntem ve tekniklerini örneklerle açıklar.
 13. m) Sınıf yönetimi yöntem ve tekniklerini uygular.
 14. n) Dil ve iletişim becerileri yöntem ve tekniklerini kullanır.
 15. o) Özel eğitim öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
 16. p) Bağımsız hareket becerilerinin öğretimi yöntem ve tekniklerini uygular.
 17. q) Akademik becerilerin öğretimi yöntem ve tekniklerini uygular.
 18. r) Beceri ve kavram öğretimi yöntem ve tekniklerini uygular.
 19. s) Aile eğitiminin amacını, önemini ve temel ilkelerini tartışır.

Programın Uygulanmasıyla İlgili Açıklamalar

Bu kurs programı; özel eğitim okullarında, özel eğitim ya da hastane sınıflarında, hayat boyu öğrenme kurumlarında ve evde eğitim hizmetleri kapsamında ücretli öğretmen olarak görev almak isteyenlerin, özel eğitim konusunda bilgi ve duyarlılığını arttırmak amacıyla düzenlenmiştir ve aşağıda yer alan hususlar çerçevesinde uygulanır.

 1. Kurs Programı, alan uzmanları, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman ve alan öğretmenleri iş birliğinde hazırlanmıştır.
 2. Program, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul / kurumlarda eğitim-öğretime uygun ortamlarda uygulanır.
 3. Ücretli Öğretmenler İçin Özel Eğitim Uygulamaları Kurs Programına katılan bireylere amaçları ve içeriği yoluyla; aşağıda tabloda verilen değerlerin kazandırılması ve bu yolla bireylerin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
 4. Eğitim ortamı gerektiğinde grup çalışmasına (büyük-küçük grup çalışmaları) imkân sağlayabilecek nitelikte olmalıdır.
 5. Her bir sınıf için katılımcı sayısı 30 kişiyi geçmeyecek şekilde düzenlenmelidir.
 6. Konuların işlenişinde; Programın hedeflerine ulaşmak için; uygulama ağırlıklı, aktif öğrenme yöntem ve teknikleri kullanılacaktır.Bu kapsamda, soru-cevap, beyin fırtınası, tartışma, problem çözme, örnek olay incelemesi gibi yöntem ve tekniklerin kullanılması uygun olacaktır.
 7. Program süresince, bireylerin merak uyandırma, planlama, araştırma, keşfetme, çözümleme, derinleştirme, paylaşma ve yaşantıya uygulama etkinliklerini gerçekleştirmeleri sağlanarak bireyin öğrenmeye etkin katılımı desteklenmelidir.
 8. Katılımcıları aktif kılan öğretme-öğrenme yöntem, teknik ve stratejiler kullanılırken içerik, katılımcı özellikleri, eğitim ortamı ve çevre etkenleri göz önünde bulundurulmalıdır. Seçilen tekniklerin bireysel ve kültürel farklılıklara sahip bireylere hitap edebilecek yeterlilikte olmasına dikkat edilmelidir.
 9. Programın uygulanmasında, rehberlik hizmeti sunan eğiticiler, bireylerin yeterliliklerinin değişmesi ve gelişmesine katkıda bulunacak bir rehber niteliğinde olmalıdır.

 

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın