KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI BASIN AÇIKLAMASI

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI BASIN AÇIKLAMASI   Konu: Bir Siyasi Parti İl Başkanlığınca 14.06.2021 tarihinde yapılan basın açıklaması hakkında; İlgili Haber MHP’de devir teslim töreni yapıldı Alan Başkanlığımıza iletilen yapılaşma, tadilat, tamirat, bakım, onarım, kiralama vb. konularına ilişkin iddia edilen yöntem ve süre gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu başvurular ilgili Belediye aracılığıyla tarafımıza gelmekte olup söz konusu talepler, […]

 KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI BASIN AÇIKLAMASI

17.06.2021 - 9:04

Güncelleme : 17.06.2021 - 9:04

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞI BASIN AÇIKLAMASI

 

Konu: Bir Siyasi Parti İl Başkanlığınca 14.06.2021 tarihinde yapılan basın açıklaması hakkında;

Alan Başkanlığımıza iletilen yapılaşma, tadilat, tamirat, bakım, onarım, kiralama vb. konularına ilişkin iddia edilen yöntem ve süre gerçeği yansıtmamaktadır. Bahse konu başvurular ilgili Belediye aracılığıyla tarafımıza gelmekte olup söz konusu talepler, Alan Başkanlığımıza eksiksiz olarak gönderilmesi halinde, 1 aydan daha kısa bir sürede sonuçlandırılarak ilgili Belediyeye gönderilmektedir. Bölgedeki tüm yerel idarelerden ve halktan aldığımız dönüşlerden de Alan Başkanlığından önceki haline kıyasla projelerin çözümünün ne kadar hızlandırıldığı anlaşılmaktadır.

Alan Başkanlığımızca şimdiye kadar yapılan yıkımlar kesin yapılaşma yasağı olan 1. Derece Doğal ve 1. Derece Arkeolojik Sit alanlarında yapılmıştır. İddia edildiği gibi 3. Derece Doğal Sit alanlarında herhangi bir yıkım işlemi Başkanlığımızca yapılmamıştır.

Kapadokya Alan Komisyonunca 27 Şubat ve 12 Mart tarihli kararlar ile aynı proje için iki farklı karar alındığı iddiaları tamamen asılsızdır. Bahse konu proje 27 Şubat 2021 tarihinde komisyon gündemine alınmış, geçiş dönemi yapılanma esaslarına uygun olarak hazırlanmadığı için değerlendirilemeyeceği kararı alınmıştır. Bu karar doğrultusunda gerekli düzeltmeler ilgilisi tarafından yapılarak geçiş dönemi yapılaşma koşulları doğrultusunda yeniden hazırlanan proje 12 Mart 2021 tarihli Kapadokya Alan Komisyonu kararı ile uygun bulunmuştur.

“Üst Ölçekli Alan Planları ve Alan Yönetim Planı Hizmet Alımı İhalesi” 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na uygun olarak EKAP üzerinden ilan edilmiştir. 11.02.2021 tarihinde 2020/724522 kayıt numarasıyla yapılan ihaleye yeterli sayıda başvuru olmadığından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 20. maddesi (İhaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir.) hükmü gereğince ihaleye yeterli sayıda katılım olmadığından söz konusu ihale iptal edilmiştir. EKAP üzerinden yeniden ilan edilen ihale 2021/149677 kayıt numarası ile 27.04.2021 tarihinde yenilenmiş ve ön yeterlilik değerlendirmesi tamamlanarak yeterli görülen istekliler belirlenmiştir. İhalenin devamı ve 2. aşaması olan mali tekliflerinin değerlendirilmesi aşamasına geçilmiştir. Bu bağlamda, mali teklifler değerlendirilerek ihalenin 22.06.2021 tarihinde sonuçlandırılması beklenilmektedir. İhalenin detaylarının mevcut olmadığı ve bu yüzden başvuru yapılamadığı iddiaları ise izahtan varestedir. İhale dökümü ve şartnamelere tüm kamuoyuna açık olan kamu ihale bülteninden ulaşılabilir.

Yukarıda yer alan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; İl Başkanınca ileri sürülen yanlış bilgilere dayanarak yaptığı açıklamaların mesnetsiz olduğu anlaşılmaktadır. Kurulduğu günden beri kuruluş amacı doğrultusunda çalışan Kapadokya Alan Başkanlığı yetki sınırları içinde bölge halkının ihtiyaçlarını önceleyen, bunun yanında kültürel ve doğal değerlerin korunmasını sağlayan, izinsiz yapılaşmanın önüne geçen, bölgenin ihtiyaçlarına göre proje üreten duruşunu sergilemeye bundan sonra da devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın