TOBB NEVŞEHİR KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU BAŞKANI’NDAN DAİR BASIN AÇIKLAMASI

TOBB NEVŞEHİR KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU BAŞKANI’NDAN DAİR BASIN AÇIKLAMASI   TOBB Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Gülper Gündüz Yassı faaliyetleri hakkında basın toplantısı gerçekleştirdi. Yassı açıklamasında; Türkiye’de ve Dünya’da Kadının Durumu: · TÜİK’e göre işgücüne katılan yani aktif çalışan ve iş arayan kadınların oranı yüzde 30,6 (Kasım 2020) · İşgücüne katılanlardan […]

 TOBB NEVŞEHİR KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU BAŞKANI’NDAN DAİR BASIN AÇIKLAMASI

06.03.2021 - 12:31

Güncelleme : 06.03.2021 - 12:31

TOBB NEVŞEHİR KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU BAŞKANI’NDAN DAİR BASIN AÇIKLAMASI

 

TOBB Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurul Başkanı Gülper Gündüz Yassı faaliyetleri hakkında basın toplantısı gerçekleştirdi.

Yassı açıklamasında;

Türkiye’de ve Dünya’da Kadının Durumu:

· TÜİK’e göre işgücüne katılan yani aktif çalışan ve iş arayan kadınların oranı yüzde 30,6 (Kasım 2020)

· İşgücüne katılanlardan istihdam edilen kadınların oranı ise yüzde 26 (Kasım 2020)

· Dünya Ekonomik Forumu Cinsiyet Eşitliği 2020 raporuna göre Türkiye, 153 ülke arasında 130’uncu sırada yer almakta.

· OECD’nin araştırmasına göre kadın erkek ücret eşitsizliğinde de Türkiye ilk sıralarda.

· Dünya Ekonomik Forumu (WEF) raporuna göre dünyada kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması için 100 yıl, eşit ücrete sahip olması için 257 yıl geçmesi gerekiyor.a

· Yapılan araştırmalar kadının girdiği her alanda başarılı olduğunu, fark yarattığını ve şirketlerin finansal performansına olumlu katkısı olduğunu gösteriyor.

· Kurum ve kuruluşlara, şirketlere, hepimizecinsiyet eşitliğinin sağlanabilmesi için büyük görevler düşüyor. İstenilen seviyelere ulaşabilmemiz için yenilikçi ve sürdürülebilir sonuçlar doğuran projelere ihtiyacımız var.

· PwC araştırmasına göre: bir iş başvurusu ya da iş görüşmesi sürecinde ayrımcılığa uğradığını düşünen kadınların oranı erkeklerin oranının iki katından fazla. Türkiye’deki kadınlar dünya geneline göre iki kat daha fazla ayrımcılığa uğradıklarını düşünüyor. Erkekler çalışma hayatında kadın oranının daha az olmasını kadınların gönüllü olarak iş piyasasından çekilmesi nedeniyle olduğunu düşünürken, kadınlar ise bu durumu en çok aile ve/ veya çocuk bakımına yönelik destekleyici hizmetlerin yeterince sağlanmaması ile açıklıyor.

 

Pandemiden kadınlar nasıl etkilendi?

· Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin yayımladığı bir araştırma, virüs salgınının kadınlar üzerinde büyük bir baskıya neden olduğunu ve cinsiyet eşitliğindeki 25 yıllık ilerlemeyi tehlikeye soktuğunu ortaya koydu.

· Pandeminin kadınları daha fazla ve daha olumsuz etkilediği maalesef bir gerçek. Salgın döneminde evden çalışmanın ve ev içinde geçirilen zamanın artmasıyla, kadınlar ve kız çocuklarının üzerindeki bakım yükümlülükleri ve ev işlerine harcanan zamanın arttı. Kadınlar ve kız çocukları aynı zamanda artan oranda aile içi şiddetle mücadele etmek zorunda kaldı.

· Pandemi dönemi sonrasında kadınların işgücüne dönmesinde azalma bekleniyor, buna fırsat vermemeliyiz.

· Pandemi, cinsiyetler arası eşitsizliği maalesef daha da artırdı. IMF’in son hazırladığı rapora göre; salgın döneminde kadınlar erkeklerin 4 katı daha fazla

ücretsiz iş yaptı. Ücretsiz iş yükü ise kadınlar için günde 2,9 saatten 4,5 saate, erkekler için ise 0,3 saatten 1,1 saate çıktı.

 

 

 

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu

TOBB tarafından, 2007 yılında kadın girişimci potansiyelinin geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek, girişimcilik kültürünün gelişmesine öncülük etmek üzere TOBB Kadın Girişimciler Kurulu kurulmuştur.

 

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, 81 ilde 7000 üyesi ile ülkemizin en geniş girişimci kadın ağıdır.

 

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu hedefleri:

• Kadın girişimci sayısını arttırmak

• Kadınların finansmana erişmesini kolaylaştırmak

• Kadınların bilgiye erişimini kolaylaştırmak

• Mevcut kadın girişimcilerin korunarak daha donanımlı hale getirmek

• Girişimcilik kültürünü geliştirmek

• Lise ve üniversiteler ile işbirliği yapmak.Hayata atılacak gençlere girişimciliği anlatmak, özendirmek, farkındalık yaratmak.

 

TOBB Kadın Girişimciler Kurulune yapar?

• Girişimciliğin bir kariyer seçeneği olarak farkındalığının arttırılması için çalışır

• Rol model buluşmaları

• Girişimcilere yenilikler ve iş yaşamı ile ilgili konular hakkında bilgi vermek amacıyla seminer, panel ve bunun gibi eğitim etkinliklerinde bulunur

• Girişimcilerin bilgi ve deneyimlerini birbirleri ile paylaşmalarını sağlayarak, varsa sorunlarına çözüm bulmaya çalışır

• Girişimcileri iş kurma ve işlerini başarılı bir şekilde sürdürme sırasında da destekler

• Türk ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirler ve bu sektörlere girişimcileri yönlendirir ve teşvik eder

• Girişimcilerin Sivil Toplum Kuruluşlarında, yerel yönetimlerde görev almalarını teşvik eder

• Girişimcileri global ölçektede cesaretlendirmek için ihracata teşvik eder

 

TOBB Kadın Girişimciler KuruluÇalışma grupları(Çalışma Grupları TOBB Kadın Girişimciler Kurulu’nun Başkan Yardımcıları tarafından takip edilmektedir)

· Finansa Erişim Çalışma Grubu

· Eğitim Çalışma Grubu

· Networking Çalışma Grubu

 

TOBB Kadın Girişimciler KuruluÜye profili:

• Kendi sahalarında lider konumda işkadınları, işadamları,

• Profesyonel yöneticiler,

• Girişimcilik konusunda akademik çalışma yapan akademisyenler

• Bölgesel ya da ulusal ölçekte faaliyet yürüten STK yöneticileri

• Girişimciliği destekleyen kamu kurum ya da kuruluşu temsilcileri

 

Kadın girişimcilerin önündeki engeller:

• Kadınlar toplum içerisinde birçok alanda olduğu gibi iş yaşamında da eşitsiz uygulamalarla karşı karşıya kalabiliyorlar.

• Yönetsel pozisyonlara getirilmeme, cinsiyet ayrımı, mobbing ve erkek egemen bakış açısı iş yaşamında kadınların karşılaştığı en önemli zorlukların başında geliyor.

• Kadının toplumda ki geleneksel rolü olan anneliği, eş ve ev kadını rolü, iş hayatında karşısına bir engel olarak çıkabiliyor. Bazı iş yerleri evli olan, gebelik planlayan veya çocuğu olan kadınları işe alım sürecinde otomatik olarak eliyor veya süreç içerisinde işten çıkarmalarla karşı karşıya bırakabiliyorlar.

• Erkek iş gücünün ağırlıklı olduğu sektörlerde bile gördük ki; uygun çalışma koşulları sağlandığı takdirde kadınların üstesinden gelemeyeceği hiçbir iş ve çalışamayacağı hiçbir sektör yok.

 

Kadın girişimcilerin güçlü özellikleri:

• Güçlü önsezilere sahip

• Sabırlı ve dayanıklı

• İkna kabiliyetleri kuvvetli

• Yeni durumlara ve değişikliklere daha kolay uyum sağlıyor

• Dikkatli ve kendi kendini disipline edebilen

 

81 İl Cinsiyet Eşitliği Karnesi

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde hazırlanan “81 ilde Türkiye’nin Cinsiyet Eşitliği Karnesi” lansmanın da duyduğumuz veriler bizi derinden sarstı ve 81 ilde Cinsiyet Eşitliği Karnesini nasıl düzeltebiliriz diye projeler geliştirmemizi sağladı.

 

Açıklanan rapor sonuçlarına göre Türkiye’nin en eşitlikçi ili Muğla olurken, Muğla’yı sırasıyla İzmir, Yalova, İstanbul, Kırklareli, Çanakkale, Sinop, Tunceli, Aydın ve Balıkesir illeri takip ediyor.

 

43 il Türkiye’nin ortalama değerinden daha düşük bir toplumsal cinsiyet eşitliği performansına sahipken; geri kalan 38 il ise Türkiye’nin ortalama performansından daha iyi bir performans sergiliyor.

 

 

81 il kurulunun yaptığı çalışmalarıtakip edebilmek adına illerde uygulanacak projelerirapor ile aynı başlıklar altında topladık.

1. Cinsiyet Eşitliği Farkındalık ve Eğitim Projeleri,

2. Üretim – Girişimcilik ve İş Dünyasında Kadın Projeleri,

 

Eylem Planı;

1. Cinsiyet Eşitliği Farkındalık ve Eğitim Projeleri:

ü İlde kamu kurum ve kuruluşlarından bir temsilci atanarak “Cinsiyet Eşitliği Komisyonu” kurulması. Burada hedefimiz: Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda farkındalık yaratmak, katılımcılarda eşitlikçi tutum değişikliği oluşmasına katkıda bulunmak, kadınların her düzeyde eğitimlerini desteklemek, toplumda kadına karşı saygınlığı artırmak

ü Kız çocuklarının eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanması için çalışmalar yapılması. Yüksek öğrenim mezunu olan kadınların %50’si işgücüne katılıyor. Daha alt eğitim gruplarında işgücüne katılım oranı düşüyor. Kadınların yüksek öğrenime devam etmesi için çalışmalar yapılmalı.

ü Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak cinsiyet eşitliği kavramını anlatan “Ülkemizde Cinsiyet Eşitliği” başlıklı eğitim düzenlenmesi.

ü İş dünyasında kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak ve kadınların çalışma ortamlarını iyileştirerek iş yaşamında daha etkin rol alabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak

 

 

 

 

 

2. Üretim – Girişimcilik ve İş Dünyasında Kadın Projeleri,

 

ü Devlet kamu alım ihalelerinde kadın girişimcilere %35 fiyat avantajı sağlanması kadın girişimci sayısının artmasına büyük katkı sağlayacak.

ü Kırsaldaki kayıt dışı çalışan kadınların istihdama katılmaları için teşvik edici çalışmalar yapılması.

ü Tarımda kadın girişimciliğinin artmasına yönelik çalışmalar yapmak. Destek ve teşviklerle ilgili bilgilendirmeler yaparak kadınların kendi işlerini kurmasına destek vermek. Kırsal kesimdeki kadınlara gelir sağlayacak alanlara girmeleri için kurumlarla birlikte çalışmak ve kırsal kesimde çalışan

kadınların teknolojik imkanlardan ve gelişmelerden yararlanması için çalışmalar yapmak.

ü Kadınların ürettikleri ürünlere değer katmak ve bilinirliğini artırmak amacıyla ürünlerin markalaşması ve pazarlanmasına katkıda bulunmak ve ihracat yapmasına destek olmak.

ü Kadınların güçlenmelerinin ilerletilmesi içinözellikle bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere teknoloji kullanımının geliştirilmesi.

ü Kadın girişimcilerin e-ticarette güçlenmelerini sağlamaya yönelik eğitim programları ve seminerler düzenlenmesi

ü Mevcut kooperatifleri desteklemek ve kooperatif sayısını artırmak. Hali hazırdakuruluolanKadınKooperatiflerininuzunsüreçliolamamasınedeniyleihtiyaçlarıolaneğitim (finans, pazarlama, e-ticaretveteşvikler) desteklerininverilmesiveyolharitalarınınçizilmesikonusundayardımcıolmak.

ü Yerel Yönetimlerle birlikte beceri kursları açmak. Açılacak kursların kolay ulaşılabilir lokasyonda olması ve anlatım dilinin ilin dinamiklerine göre sadeleştirilmesi.

ü Kadınların işgücüne katılmasını artırmak için meslekleşmeye yönelik çalışmalar hız kazanmalı. Amacımız cinsiyete dayalı meslek algısını değiştirmek. Kız öğrencilerin mühendis/teknisyen olması için mentör ve rol model olmak, özendirmek ve kariyer danışmanlığı yapmak hedefimiz.

ü İşverenlerlegörüşülerek kadınlara ihtiyaç duyulan alanlar, meslek ve temel beceri ihtiyacı tespit edilerek bu alanlarda kadınların eğitilmesi ve istihdam edilmesi.

ü Kadın istihdamını artırmak için kadın istihdam eden işletmelere ödül veya teşvik mekanizmasının geliştirmek

ü Kadınların işgücüne katılmasında en önemli engellerden birisi çocuk, yaşlı ve engelli bakımı. Sosyo ekonomik düzeyleri düşük olan mahallelerde ilkokul çocukları için etüt merkezleri kurarak, kadınların çocuklarını güvenli alana teslim ederek işgücünden ayrılmalarına engel olmayı ve OSB’lerde kurum ve kuruluşların desteği ile kreşler açarak kadının sanayide çalışmasının önünü açmayı hedefliyoruz.

 

 

İşimiz Temiz Projesi

 

Dünya hijyen gününde (16 Ocak) lansmanı yapılan “İşimiz Temiz Projesi “, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu liderliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve OPET işbirliğiyle gerçekleşiyor.

 

Hijyen; güvenli temizlik yaratılmış, sağlıklı ortamdır ve büyük-küçük tüm toplu yaşam alanlarında işyeri ve çalışanı güvenliği açısından ilk öncelikli konu olmalıdır.

 

İşimiz Temiz Projesi’nde de proje ortaklarımızla birlikte hizmet sektörüne yönelik hijyen eğitimleri düzenleyerek mikro işletmelerin temiz, hijyenik ve sağlıklı hizmet sunmalarını amaçlıyoruz.

 

Türkiye genelinde ulusal bir dönüşüm ilan etmek amacındayız. Ülkemizin, insanımızın ve turizmimizin en önemli değerlerinden biri olan misafirperverliğimizi hijyenik kurallarla daha güvenli hale getirmek istiyoruz. Toplumda farkındalık yaratarak, bu zorlu dönemde mikro işletmelerin kapasitelerini artırmayı, gelirlerini yükseltmeyi hedefliyoruz.

 

Proje kapsamında “mikro işletmeler için temizlik ve hijyen standartları”; insan temasının ve trafiğinin en yüksek olduğu hizmet sektörünün 3 grubuna yönelik; Konaklama, yeme-içme ve ulaşım sektöründe başlayacak.

 

“İşimiz Temiz Projesi”, Türkiye’nin turizm açısından en hareketli illerinden İzmir, Muğla ve Antalya’daki pilot çalışmalar ile başlıyor. Üç ilde 31.500 işletmeye hijyenik koşulların oluşturulması ve işletilmesi amacıyla hijyen eğitimleri düzenlenecek. 18 ay pilot illerde sürecek çalışmaların ardından proje Türkiye geneline yaygınlaştırılacak.

 

Eğitimlerini tamamlayan kişiler ‘Hijyen Eğitim Sertifikası’nı almaya hak kazanırken işletmesi de “İşimiz Temiz Hijyen Eğitimi” belgesini alarak işletmesinin görünen uygun yerinde sergileyebilecek. Ayrıca proje sürecinde yarattığı etkinin ölçümlenmesi amaçlı sosyal etki araştırması da yapılacak.

 

 

Birleşmiş Milletler Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri’ni (WEP’s) imzalayan firma, kurum ve kuruluş sayısını artırmak:

UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan WEPs, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler ve kamu kurumları ile BM temsilcilerinden oluşan çok paydaşlı bir grubun bir yıllık çalışma ve müzakereleri sonunda geliştirilmiş ve 8 Mart 2010, Dünya Kadınlar Günü’nde kamuoyuna tanıtılmıştır.

7 temel prensipten oluşan WEPs, özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik mevcut çalışmalarını güçlendirmesine, kurumsal politikalar ve programlar geliştirmesine, mevcut çalışmalarını, temel göstergelerini ve raporlama uygulamalarını analiz etmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

 

7 temel prensip şunlardan oluşmaktadır:

1. Toplumsal cinsiyet eşitliği için üst düzey Kurumsal liderlik sağlanması

2. Tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi; bu ilkelerin desteklenmesi

3. Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması

4. Kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi

5. Kadınların güçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması

6. Toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi

7. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin elde edilen başarıların değerlendirilmesi ve halka açık raporlanması yapılmalı dedi.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın