logo

14 Nisan 2017

Yürütmeye güvenoyunu millet verecek

Yürütmeye güvenoyunu millet verecek

MHP Avanos İlçe Başkanı Kaygısız,

Yürütmeye güvenoyunu millet verecek

NEVŞEHİR(MHA) Milliyetçi Hareket Partisi Avanos İlçe Başkanı Alpaslan Kaygısız, 16 Nisan Pazar günü halk oylamasına sunulacak anayasa maddelerinin değişikliği ile birlikte yürütmenin güvenoyunun millet tarafından verileceğine dikkat çekti.

Anayasa değişikliğinin halk tarafından onay görmesi durumunda gensoru mekanizmasına gerek kalmayacağının altını çizen MHP Avanos İlçe Başkanı Alpaslan Kaygısız, “Anayasa değişikliği ile yürütmeyi bizzat millet seçecek, güven oyunu da millet verecek. Yeni değişiklik ile yasama ve yürütme birbirinden katı bir şekilde ayrılacak. Hükümet artık meclis içerisinde çıkmamakta ve hükümete güven oyunu bizzat millet verecek. Dolayısıyla gensoru mekanizmasına yeni sistemde gerek kalmamaktadır. Gensoru maddesinin yeni anayasa değişikliğinde yer almaması bazı eleştirilere de neden olmuştur. Oysa anayasanın 105 ve 106. Maddelerinde bulunan suçlandırma mekanizmasıyla Cumhurbaşkanının, yardımcılarının, bakanların yüce divanda yargılanması, suçlu bulunmnası, gerektiğinde ise görevlerine son verilmesi anayasada yer almaktadır. Kısacası gensoru ifadesinin anayasada geçmemesi yürütmenin denetimsiz kalacağı ifadesine gelmemektedir. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi gerek duyması halinde Cumhurbaşkanlığı seçimini, kendi seçimini de yenileme kararı alabilecek. Yeni anayasa değişikliğiyle birlikte getirilen bir başka düzenleme de ise yasamanın yürütmeden ayrılmasıyla otoriterleşme engellenecek. Tek adam oluşacağı yönündeki ifadelere karşın yeni sistemin getirdiği denge ve denetim mekanizmaları sayesinde otoriterleşmenin önüne geçilmiş olunacak. Zira yürütmenin bütün iş ve işlemleri yasamanın ve yargının denetimine tabi olacaktır. Otoriter bir rejimin ortaya çıkarılacağı yönündeki iddialar asılsızdır” açıklamalarında bulundu.

Share

Yeni Yorumlar Kapalı.