EBS sorunları bakanlık kurum idari kurulu gündemine taşıdı

EBS sorunları bakanlık kurum idari kurulu gündemine taşıdı NEVŞEHİR(MHA) Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanlığından yapılan açıklamada 16 eğitim sorununun Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kuruluna taşındığı bildirildi. Konuya ilişkin açıklamada; “Millî Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu (KİK) Nisan 2021 toplantısı, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, Hukuk Müşaviri Av. Harun Kale; […]

 EBS sorunları bakanlık kurum idari kurulu gündemine taşıdı

29.04.2021 - 12:36

Güncelleme : 29.04.2021 - 13:04

EBS sorunları bakanlık kurum idari kurulu gündemine taşıdı

NEVŞEHİR(MHA) Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanlığından yapılan açıklamada 16 eğitim sorununun Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kuruluna taşındığı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklamada; “Millî Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu (KİK) Nisan 2021 toplantısı, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, Genel Başkan Yardımcısı Hasan Yalçın Yayla, Hukuk Müşaviri Av. Harun Kale; Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Personel Genel Müdürü Ömer İnan ve Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitim çalışanlarının güncel sorunlarının ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü toplantının açılışında konuşan Latif Selvi, salgın sürecinin doğurduğu sorunların, salgın ve salgınla mücadele sırasında eğitim alanında baş gösteren sıkıntıların yanı sıra, müzminleşmiş ve ivedilikle çözüme kavuşturulması gereken pek çok sorun bulunduğunu ifade ederek, Kurum İdari Kurulu’nun gündemine taşıdıkları sorunların, eğitim çalışanlarının güncel ve acil çözüm bekleyen sorunları olduğunu kaydederek, söz konusu taleplere olumlu cevap verilmesini, sorunlara çözüm bulma konusunda kararlılık gösterilmesini, gereken adımların bir an evvel atılmasını istedi.

Kurum İdari Kurulu’nun gündemine taşıdığımız konular şunlar:

-Ülke genelinde uzaktan eğitimin ve yüz yüze eğitimin beraber yürütülmesi ve yüz yüze eğitime ara verilmesinden kaynaklı öğrenme kayıplarının telafisinin gerekliliği hususları dikkate alındığında öğretmenlerin mevcut iş yükünün eğitim-öğretim haricinde bir başka kamu görevinin yüklenilmesini imkânsız kıldığı açıktır. Öğretmen ve yöneticilerin İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde görevlendirilmemesi hususunda gerekli tedbirler alınmalıdır.

-Yüz yüze veya uzaktan eğitimde bulunmalarına bakılmaksızın tüm öğretmenler aşılama kapsamına alınmalı ve aşılama süreci hızlandırılmalıdır.

-Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik’te il/ilçe millî eğitim şube müdürü kadrolarında bulunanların hizmet bölgeleri ve bölge hizmeti süreleri yeniden düzenlenmelidir.

-Mevcut ve muhtemel hak kayıplarının önüne geçilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması açısından sözleşmeli öğretmenlere Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge hükümleri çerçevesinde başarı, üstün başarı belgesi ve ödül verilebileceği yönünde düzenleme yapılmalıdır.

-İçinde bulunduğumuz salgın şartları gözetilerek ertelenen adaylık kaldırma sınavı yapılmamalı, adaylık eğitim programını başarıyla bitiren aday öğretmenlerin adaylık kaldırma sürecini tamamlanmış sayılması noktasında düzenleme yapılmalıdır.

-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda 14.05.2018 tarihli ve 2018/11809 sayılı kararnameyle yapılan değişiklikler doğrultusunda, Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’nde sözleşmeli personel/öğretmenler için düzenleme yapılmalıdır.

-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar konulu 3507 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince sözleşmeli personelin yıl içerisinde kullanılmayan yıllık izin sürelerinin bir sonraki yıla devri için MEBBİS üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

-Danıştay 2. Dairesi tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararlarının gerekçeleri göz önüne alınarak, yer değişikliği takvimi başlangıcı öncesinde Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 40. maddesi ivedilikle yeniden düzenlenmelidir.

-Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 40. maddesi hakkında Danıştay 2. Dairesi tarafından verilen yürütmenin durdurulması kararları öncesinde, kararlara konu düzenleme sonucu norm kadro fazlası sayılan öğretmenler yeniden norm içinde değerlendirilmelidir.

-Uzaktan eğitim veya yüz yüze eğitim sürecinde, öğretmenlerin derse katılmalarına rağmen öğrencilerin derse katılmaması/derse gelmemesi hâllerinde söz konusu ders ve ek ders görevlerinin yapılmış sayılması konusunda düzenleme yapılmalıdır.

-Kovid-19 tanısı veya temaslısı olmasına bağlı olarak karantina altına alınanların, istekleri dâhilinde karantina süresi boyunca üzerlerindeki ders ve ek ders görevlerini uzaktan eğitim yoluyla sürdürebilmelerine imkân sağlanmalıdır.

-Öğretmenlerin il içi yer değişikliği işlemlerinin mağduriyet üretilmeden, adil ve hakkaniyete uygun olarak yürütülmesinin sağlanması, tercihleri itibarıyla hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya konularak norm açığı oluştukça yer değişikliği taleplerinin bu sıraya göre karşılanması konularında Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde düzenleme yapılmalıdır.

-652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 11. maddesi hükmü kapsamında atanan öğretmenlerin, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren dershaneler ile öğrenci etüt eğitim merkezlerinde öğretmen, uzman öğretici veya diğer unvanlarda geçirdikleri süreler, hizmet puanlarının hesaplanmasında değerlendirilmelidir.

-İkili öğretim yapılan okullarda görev yapanlar başta olmak üzere, günlük ve haftalık çalışma süresinin üzerinde çalışma yapan hizmetlilerden, yeterli personel bulunmaması sebebiyle fazla çalışma karşılığı izin hakkı verilmeyenlere, isteklerine bağlı olarak fazla çalışma karşılığı ücret ya da izin hakkı verilmesi konusunda düzenleme yapılmalıdır.

-Öğretmenevlerinde sunulan yemek hizmetinden öğretmenlerin indirimli olarak yararlanabilmeleri için düzenleme yapılmalıdır.

-İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı (İLKSAN) 9. dönem ilçe ve il temsilciliği seçim tarihleri, tam kapanma dönemi sonrasında, Haziran ayından önce sonuçlandırılmak üzere yeniden belirlenmeli ve seçimler gerçekleştirilmelidir” denildi.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın