Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin ek ders ücretleri ödenmelidir

Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin ek ders ücretleri ödenmelidirNEVŞEHİR(MHA) Eğitim-Bir-Sen, Millî Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin yaşadıkları ek ders ücreti mağduriyetinin giderilmesini talep etti.Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiftci, “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, […]

 Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin ek ders ücretleri ödenmelidir

07.12.2020 - 11:50

Güncelleme : 07.12.2020 - 11:50

Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin ek ders ücretleri ödenmelidir
NEVŞEHİR(MHA) Eğitim-Bir-Sen, Millî Eğitim Bakanlığı’na başvurarak, alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin yaşadıkları ek ders ücreti mağduriyetinin giderilmesini talep etti.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanı Mustafa Çiftci, “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge hükümleri gereğince, atölye ve laboratuvarların amacına uygun olarak etkin ve verimli bir biçimde kullanılması, tertipli, düzenli tutulması, atölye ve laboratuvarlarda kullanılan araç-gereç, makine-teçhizat ve eğitim/deney setlerinin periyodik bakım ve onarımlarının yapılarak eğitim-öğretime hazır hâlde bulundurulması alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin görev ve sorumlulukları arasındadır. Bu çerçevede, meslekî ve teknik eğitim kurumlarında meslek alan uygulama eğitimi yüz yüze yapılmasa dahi, atölye ve laboratuvarlarda bulunan araç-gereç, makine-teçhizat ve eğitim/deney setlerinin periyodik bakım ve onarımlarının yapılması, kullanıma hazır hâlde tutulması iş ve işlemlerinin düzenli olarak yapılması gerekmektedir. Yine Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün 19.11.2020 tarihli ve E.16964389 sayılı yazısında da öğretmenlerin haftada bir gün eğitim kurumuna giderek planlama, değerlendirme vb. görevleri yürütmeleri istenmiştir. Bu kapsamda, alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefleri her hafta eğitim kurumuna gittikleri gün zarfında bu görevleri yerine getirmektedir. Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’ın 6. maddesinde, bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilenlerin, çalışmaların planlanması, tezgâh, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır hâlde bulundurulması amacıyla yaptıkları çalışmaların bölüm şefleri için haftada 10, atölye ve laboratuvar şefleri için ise haftada 6 saati ek ders görev ücreti olarak ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Bu nedenle, yüz yüze eğitime 4 Ocak 2020 tarihine kadar ara verilen meslekî eğitim kurumlarında görevli alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin Karar’ın mezkûr maddesi gereği ek ders ücreti almaları gerekmektedir” ifadelerinde bulundu.

YORUMLAR
Bir Yorum Yapın