logo

reklam

Bebek dostu sağlık kuruluşları programı devam ediyor

Bebek dostu sağlık kuruluşları programı devam ediyor

Bebek dostu sağlık kuruluşları programı devam ediyor

NEVŞEHİR(MHA) Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği ve yürütülen programa göre “bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılması, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesi ve 6. aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar devam ettirilmesi” ve bu şekilde tüm bebeklerin yaşama sağlıklı başlaması temel amaç.

Konuya ilişkin il sağlık müdürlüğünden yapılan açıklamada; “Emzirmenin korunması ve desteklenmesi ile programın temelini oluşturan başarılı emzirmede 10 adım stratejisinin tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulanması ve devamının sağlanması, ayrıca beslenme bozukluklarının önlemesi yoluyla çocuklarda morbidite ve mortalite oranlarını düşürmek hedeflenmektedir. Bakanlığımızca 1991 yılından bugüne temel amacı emzirmenin korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi olan “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı” sürdürülmektedir. Program kapsamında; doğum yapılan sağlık kuruluşları, birinci basamak sağlık kuruluşları ile yenidoğan yoğun bakımlar yer almaktadır. Emzirme Danışmanlığı uygulayıcı ve eğitici eğitimleri düzenlenmektedir. Ulusal Değerlendirme Ekiplerince hastaneler değerlendirilmekte, 80 ve üzeri puan alanlar Üst Komiteye sunulmakta ve değerlendirme sonucunda Bebek Dostu Unvanı almaktadır.
Bebek Dostu İl Kriterleri; İl merkezinde bulunan Çocuk Hastaneleri ile Doğum Yaptırılan Hastanelerin tamamının BDH olmasının sağlanması, İlde mama kodu uygulamaları ile ilgili çalışmalar yapılması ve İlde 1.Basamak sağlık hizmeti veren sağlık kuruluşlarının en az %50’sinin Bebek Dostu olmasının sağlanması, Altın Bebek Dostu İl Kriterleri; İl merkezindeki tüm hastanelerin BDH olması, İlçelerde bulunan doğum yapılan ya da çocuk hastanelerinin % 75’inin BDH olması, İl genelindeki birinci basamak sağlık kuruluşlarının %75 inin bebek dostu olmasının sağlanmasıdır. Unvan alan tüm hastaneler 5 yılda bir tekrar değerlendirilmektedir. Yeniden değerlendirmede 50-80 puan arası alanlara düzeltme için süre tanınmakta, 50 puan altında kalanlarda ise unvanı geri alınmaktadır. Altın Bebek Dostu İl ve Bebek Dostu İl unvanı 5 yıl süre ile korunmaktadır. İlin 5 yılın sonunda yaptığı etkinlikler Ulusal Değerlendirme ekibi tarafından değerlendirilerek, değerlendirilen iller Anne Sütü Üst Komitesi tarafından incelenmekte, unvanlarının devamı veya geri alınması konusunda karar verilmektedir. Hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanmasını esas alan Sağlıkta Kalite Standartları ile bu standartların uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” kapsamında Nevşehir Devlet Hastanesinde kalite değerlendirmesi yapılmıştır.
Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi kapsamında ilimizde 2018 yılı Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Bakanlık Değerlendiricileri tarafından İl Sağlık Müdürlüğü Kalite Koordinatörünün de katılımı ile 21.08.2019-23.08.2019 tarihleri arasında Nevşehir Devlet Hastanesinde gerçekleştirilmiştir. Her yıl gerçekleştirilen sağlıkta kalite değerlendirmeleri sağlık kuruluşlarımızda hasta ve çalışan güvenliği ile kalite kültürünün geliştirilmesi ve sağlıkta kaliteye ilişkin Bakanlık hedeflerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması adına çok önemli bir yere sahiptir. İlimizdeki Hastanelerde değerlendirmelerde hasta ve çalışan güvenliği standartları başta olmak üzere sağlık hizmeti sunum kalitesi standartları yerinde görülerek değerlendirilmiştir. Hastane Yönetimi ve çalışanlarımızın ekip ruhuyla, büyük özveriyle katkı sağladıkları kalite çalışmaları yerinde değerlendirmesi başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Hastanelerimizde sağlık hizmetlerini, kalite standartları çerçevesinde ve özenle sunan tüm yönetici ve çalışanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” ifadelerinde bulunuldu.

 

 

Share

Yeni Yorumlar Kapalı.